*** آخرالزمان ***
* امام علی (ع) : اجابت دعایت را دیر مپندار، در حالی که خودت با گناه راه اجابت آن را بسته ای *
آماده باشید !

خبرش نزدیک است .

خبری از جنس نور ، خبری از

جنس حق ، خبری از جنس

پیروزی ، خبری حسینی


موضوعات مرتبط: اخرالزمان، علائم ظهور
[ جمعه ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ ] [ 11:30 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
عصر زندگى و چگونگى آينده انسان و اسلام
نويسنده: محمد حكيمى

            وحدت عقيدتى و مرامى براى تشكيل جامعه واحد


براى تشكيل جامعه واحد، و امت واحده ، يك موضوع ضرورى است(3) و آن جهان بينى واحد و اعتقاد واحد است .

جهان بينى هاى گوناگون و متضاد، به طور قطع تفرقه و دوگانگى و ناسازگارى اجتماعى پديد مى آورد، و از وحدت و يگانگى مردمان مانع مى گردد. چون جهان بينى (اعتقاد) زيربناى تفكر اجتماعى و روابط انسانى است . اختلاف در مبانى جهان بينى ، موجب ناسازگارى انسان در محيط اجتماعى است . برنامه ريزها و معيارها در روابط اجتماعى اگر برخاسته از جهانبينى ها و مرامهاى متضاد باشد، فعاليتهاى انسانى را در همه زمينه ها ناهمگون و متضاد مى سازد، و در زمينه هاى اقتصادى ، سياسى ، تربيتى و... روشهاى گوناگونى را بر جامعه حاكم مى كند، و از هر گونه يكسويى و يكسانى مانع مى گردد. به اين جهت تنوع و چند گانگى در مرامها و ايدئولوژيها زمينه ساز اختلافات و تضادها و برخوردها دشوار در زيست اجتماعى است ، و در اين شرايط انتظار وحدت و يگانگى و تشكيل امت واحد، پوچ و نامعقول است .

ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ] [ 22:28 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
السلام علیک یا اهل البیت النبوّه
ماه ماتم و غم بر شیعیان واقعی آل محمّد تسلیت
برای ظهور حضرت ولی عصر عج بسیار دعا کنید
انشاالله بسیار نزدیک است

باید همچون قاسم ع ، علی اکبر ع و همچون ابوالفضل ع باشیم تا امام زمان عج ظهور کنند نه همچون کوفیان !
یادمان باشد


موضوعات مرتبط: متفرقه و جالب
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ] [ 21:4 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
تصحيح انحرافهاى فكرى و توجيهى (رفع تحريف معنوى و موضعى احكام )
عصر زندگى و چگونگى آينده انسان و اسلام
نويسنده: محمد حكيمی

از اقدامات مهم امام ، تصحيح انحرافهايى است كه در تفسير احكام و توجيه مبانى دين به مرور ايام روى داده است ، و حذف برداشتهاى غيراسلامى و نادرستى كه به نام اسلام به اذهان القا شده ، و در مبانى دين تحريف معنوى يا موضعى پديد آورده است .

يكى از مشكلاتى كه امام مهدى عليه السلام ، با آن روبرو مى شود مشكل انحرافها و برداشتها و تفسيرهاى نادرستى است كه در راه و روشهاى دين خدا و اصول و فروع احكام الهى پديد آمده و قرنها در ذهن جامعه اسلامى نفوذ و رسوخ كرده است ، بدانسان كه در بسيارى از تعاليم و آموزشهاى وحى ، اصل دين و احكام سره اسلام ناشناخته مانده و تفسيرها و برداشتهاى غلط و نادرست و ضد دين به نام دين جا خورده و باور گشته است .

ادامه مطلب ...موضوعات مرتبط: حضرت امام مهدی عج (منجی آخرالزمان)
ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ] [ 19:11 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
عصر زندگى و چگونگى آينده انسان و اسلام
نويسنده: محمد حكيمى
------------------------------------------------
قاطعيت ( سازش ناپذيرى )
امام مهدى عليه السلام در راه و كار خود سازش ناپذير است و در اجراى حدود و احكام الهى و مبارزه با ستمگران قاطعيتى خدايى دارد، چشم پوشى و مسامحه اى در راه و روش او نيست از ملامت ملامتگران نمى هراسد، از هيچ مقام و قدرتى نمى ترسد و بدون هيچگونه ملاحظه اى تبهكاران را كيفر مى كند و صالحان زاهد و ساده زيست و بى آلايش را در مصادر امور مى گمارد.
قاطعيت خصلت همه رهبران راستين الهى است و در امام مهدى عليه السلام اين خصلت در حد اوج و كمال است . و معيار پاكسازى اجتماعات بشرى همين است عينيت يافتن عدالتى فراگير و ريشه سوزى هر ظلم و ستم بايد بدون كمترين ترحم و ارفاق استثنايى صورت گيرد بطورى كه در هيچ جاى جهان علت فساد و عامل بيدادى بر جاى نماند تا بتواند بتدريج به مناطق ديگر نفوذ كند و به توطئه و كار شكنى در كار سامان بخشيدن به جامعه بشرى بپردازد.

ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: حضرت امام مهدی عج (منجی آخرالزمان)
ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ ] [ 21:10 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
عصر زندگى و چگونگى آينده انسان و اسلام
نويسنده: محمد حكيمى

---------------------------------------------
عدالت اجتماعی

گسترش عدالت در سراسر گيتى و ريشه سوزى بيداد از همه آباديهاى زمين ، در راءس آرمانهاى انقلاب امام مهدى عليه السلام قرار دارد، و از هدفهاى اساسى آن تحول عظيم جهانى است . اين حركت سازنده سرآغاز اقدامات در آن انقلاب است . اين موضوع در احاديثى كه درباره آن امام بزرگ رسيده است همواره بصراحت ياد شده است .

ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: حضرت امام مهدی عج (منجی آخرالزمان)، اخرالزمان
ادامه مطلب
[ جمعه ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ ] [ 18:0 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

جامعهء امام زمان چگونه است ؟

زندگي در زمان ظهور حضرت ولي عصر دلپذير است

يکي از عواملي که سبب مي شود مردم از دعا کردن براي فرج امام زمان عليه السلام غفلت ورزند، عدم آگاهي آنها به زندگي لذتبخش در زمان ظهور آن بزرگوار است. براي اينکه مواليان ودوستان حضرت بدانند در زمان ظهور چه تحول ودگرگوني عجيبي در دنيا پيدا مي شود، به چند روايت از حضرات ائمه معصومين عليهم السلام اشاره مي کنيم.


کتاب :

عصر زندگى و چگونگى آينده انسان و اسلام


نویسنده : محمد حکیمی
از برنامه ها و اقدامهاى امام مهدى عليه السلام پديد آوردن رفاه در كل جامعه بشرى است . در آن دوران طبق ترسيم آيات و احاديث ، جامعه بشرى واحدى تشكيل مى گردد كه مانند خانواده اى زندگى كنند، و مسئله ناهنجار جوامع پيشرفته و ابر قدرت ، و جامعه هاى در حال رشد، و جامعه هاى عقب مانده و محروم ، از ميان مى رود(9) و بشريت بطور كلى به رفاه اقتصادى و بى نيازى دست مى يابد، و همين چگونگى زمينه اساسى رشد و تعالى معنوى و فكرى انسان را مى سازد.

طبق تحقيقات كارشناسان و متخصصان(10)، بخش عظيم و مهمى از مسائل عقب ماندگى و وابستگى و كمبود مواد غذايى و معيشتى (اگر نگوييم تمام آن ) به دو عامل بستگى دارد، و اين هر دو عامل با هم در ارتباطند:

1. نظام اقتصادى حاكم بر جهان .

2. نظام سياسى حاكم بر جامعه .

1- ((نظام اقتصادى حاكم بر ميان )) ، يعنى نظام و سيستمى كه قدرتهاى اقتصادى جهان در كشورهاى استعماگر پديد آورده اند، و هدف و آرمان آنها دستيابى به قدرت اقتصادى روز افزون و سلطه بر منابع ثروت جهان است . اين قدرتهاى سلطه گر، با برنامه ريزيهاى دقيق خود، مانع هر گونه استقلال ، خود كفايى و رشد توليد و پيشرفت اقتصادى در كشورهاى عقب نگهداشته شده اند. اين قدرتها از راههاى گوناگون و شيوه هاى تبليغى و برنامه ريزيهاى گسترده و عميق ، در سايه سلطه نظامى و سياسى و فرهنگى ، آزادى فكر و عمل را از آحاد مردم در جهان سوم مى گيرند، و روشها و شيوه هايى در همه مسائل زندگى من جمله در توليد و مصرف تكنولوژى و فرهنگ و راههاى معيشت ، بر آنان تحميل مى كنند كه به سود سرمايه داران بزرگ و سلطه بيشتر جهان پيشرفته است . در سايه اين سلب فكر و سلب شخصيت و سلب آزادى و آزاد فكرى ، پديده عقب ماندگى و نيازمندى تحقق مى يابد، و خود كفايى و خوديابى و اعتماد به نفى مى ميرد، و وابستگى روز به روز در اعماق اجتماعات و عقب مانده گسترش مى يابد. از اين رو، صاحب نظران مسائل اقتصادى - اجتماعى مى گويند: كمك به كشورهاى عقب مانده(11) تنها در اين است كه آنها را به خودشان واگذارند(12).

--------------------------------------------------------------

(9) طبق برآوردهاى دقيق آمارى و فنى ،عامل اصلى عقب ماندگى بخشهاى عظيمى از جامعه بشرى ، كشورهاى پيشرفته و ثروتمند است ، زيرا كه اگر عقب ماندگى ، عقب ماندگى فرهنگى است اين كشورهاى پيشرفته اند كه مانع پيشرفت فكر و فن و فرهنگند در اجتماعات عقب مانده ، زيرا كه رشد فرهنگ و تكنولوژى را در ميان اجتماعات عقب افتاده ، مانع سلطه سياسى و نظامى و اقتصادى خود مى دانند. علت عقب افتادگى اقتصادى در كشورهاى عقب مانده نيز كشورهاى پيشرفته است ، زيرا نياز به واردات صنعتى كشورهاى پيشرفته اگر از ميان برود، توليدات اين كشورها بدون مشترى و بازار مى ماند. عقب افتادگى نظامى نيز وضعش روشن است و چون پديده شوم عقب افتادگى در همه بخشها به هم مربوط است ، بنابراين درمان دردبزرگ عقب ماندگى و حذف عنوان جهان سوم و... از پهنه زمين ، راهى ندارد جز از ميان برداشتن عامل اصلى آن يعنى متلاشى كردن مراكز قدرت و سلطه ، اين آرمان بزرگ و الهى در آن دوران سعادت آفرين تحقق مى يابد؛ و مراكز سلطه و قدرت و زور و سرمايه دارى در عالم متلاشى مى گردد، و توده هاى انسانى از يوغ فشار و سلطه جويى كامروايان تاريخ آسوده مى گردند.

(10) به كتابهاى : ديكتاتورى كارتلها، ترجمه و اقتباس دكتر همايون الهى ، 1363 امير كبير و ((جهان مسلح ، جهان گرسنه )) ويليبرانت ، ترجمه همايون پور، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى چاپ اول 1365 و ((چگونه نيمى ديگر مى ميرند)) ، سوزان جرج ، ترجمه مهدى قراچه داغى ، پژمان ، 1363. و ((امپرياليسم و عقب ماندگى )) ، دكتر همايون الهى ، شركت آموزش فرهنگى انديشه ، 1367. و ((اقتصاد سياسى سرمايه دارى )) و... مراجعه شود.

(11) كمكهاى جهانى و مؤ سسات بين المللى سازمانهاى خوار بار و ديگر سازمانهاى جهانى تنها براى ايجاد وابستگى و بازار مصرف و سلطه اقتصادى بيشتر است . براى توضيح بيشتر به كتابهاى : ((چگونه نيمى ديگر مى ميرند)) و ((امپرياليسم و عقب ماندگى )) و ((سيطره جهانى )) و به خصوص ((ديكتاتورى كارتلها)) و ديگر كتابها در اين زمينه مراجعه شود.

(12) پاسخ اين سوال كه مسند نشين هاى غرب چه اقدامى براى از ميان بردن گرسنگى مى توانند انجام دهند؟ تنها يك چيز است و آن اينكه ... فقرا را به حال خودشان بگذارند...)) ((چگونه نيمى ديگر مى ميرند!))، 213. ((وقتى امروزه از كميابى سخن مى گوييم بايد آن را در متن سياسيت مللى جستجو كنيم كه عرضه فعلى غذايى جهان را كنترل مى كنند و شركتهاى عظيمى كه بر تجارت غذا مسلط هستند...( و به اين نتيجه مى رسيم كه ) تنها انسان خالق ((كميابى )) است ، مدرك سابق ، 175- 176. ((مصرف كنندگان بازيچه غولهاى كشاورزى تجارتى هستند))، مدرك سابق ، 213. ((در حقيقت صاحبان اين كارتلهاى چند مليتى هستند كه سرنوشت اقتصاد و در نتيجه سياست كشورهاى جهان را در دست دارند... تسلط كارتلها.... برجهان جز ازدياد فقر علمى و اقتصادى براى ملتها و حتى مردم كشورهاى صنعتى حاصلى به بار نمى آورد....))، ((ديكتاتورى كارتلها))، 19 و 68.لطفا برای آغاز چنین روزهایی دعا کنید . فقط با ظهور حضرت مهدی عج اوضاع جهان درخشان و ایده آل خواهد شد .

[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ] [ 14:47 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

آل یزید در سوریه


در زمان امام سوم شیعیان حضرت امام حسین ع شخصی زمامدار حکومت شام بود که نامش یزید و فرزند معاویه بود . در آن زمان مزدوران یزید در مکانی به نام کربلا با نوهء پیامبر ص و یاران ایشان جنگیدند در حالی که حق با امام حسین ع بود . پس از کشتن حضرت امام حسین ع و یاران با وفای ایشان ، سر آنها را از تن جدا کردند و به این اکتفا نکرده و با اسبها بر پیکر پاک آن بزرگواران تاختند . سَر آن بزرگواران را به مرکز حکومت یزید در شام بردند .

و امّا بعد

آل یزید ( تروریست های سوریه ) چه می کنند :

اینک پس از این هزاران سال از آن دوران اکنون آل یزید در سوریه به کشتار دست زده اند . همانهایی که تحت حمایت زورگویان امروز جهان هستند ( همان زورگویانی که صدام را برای حمله به ایران به طور کامل مجهز کردند و تنها کشور عربی حامی ایران همین سوریه بود به پادشاهی حافظ اسد ، پدر همین بشار اسد حاکم کنونی سوریه ) . نام آنان را تروریست های سوریه گذاشته اند امّا بهترین نام برای آنان آل یزید و آل شمر است . اینها همان هایی هستند که اکنون ضد بشار اسد به جنگ مسلحانه برخواستند . مساجد شیعیان را تخریب و به آتش می کشند و اگر شیعه ای به دست آنان بافتد او را کتک زده ، سپس او را کشته و بعد سر او را از تن جدا می کنند ( فیلم این جنایات موجود است ) .

آنها همانند شمر ( لعنت الله علیه ) اسیران را سر می بُرند و پس از کشتن آنها سر از تنشان جدا می کنند . آنها بر پیکر آنان با اسب نمی تازند بلکه با اسلحه های جنگی ( اسب های امروزی ) آنان را تیر باران می کنند . آنها گردان های شمر و یزید و معاویه هستند . آنان اهل باطل هستند امّا خود را بر حق معرفی می کنند. آنها خصومتی عجیب با شیعیان دارند زیرا شیعیان تنها افرادی هستند که مقابل آنها ایستاده اند .

شباهت های یزیدیان زمان امام حسین (ع) با یزیدیان زمان ما :

1 ) یزیدیان آن زمان خونریز بودند همچون یزیدیان این زمان

2 ) یزیدیان آن زمان حُبّ ریاست و حاکمیت داشتند همچون یزیدیان این زمان

3 ) یزیدیان آن زمان کینه ای عمیق و تنفری غیر قابل کتمان از شیعیان داشتند همچون امروز

4 ) یزیدیان آن زمان پس از کشتن شیعیان آنان را سر می بُریدند همچون یزیدیان زمان ما ( فیلمهای این جنایت موجود است )

5 ) یزیدیان آن زمان در کربلا با اسب بر پیکر امام حسین ع و یاران ایشان در جنگ تاختند و یزیدیان زمان ما پس از کشتن شیعیان با اسلحه آنان را تیر باران می کنند و ...

امّا تفاوتی میان یزید زمان امام حسین (ع) و یزیدیان زمان ما :

در زمان امام حسین (ع) ، لشکر یزید بن معاویه خانوادهء امام حسین (ع) و یاران آن حضرت را اسیر کرده و به شام نزد حاکم آنجا یعنی یزید بردند .

اما در زمان ما یزیدیان به خانواده ، زنان و کودکان هم رحم نمی کنند و آنان را می کُشند .

یزید زمان ما وحشی تر از یزید زمان امام حسین (ع) است .

یزید زمان ما خونخوار تر از یزید زمان امام حسین (ع) است .

ای جماعت ، یزیدیان این زمان را بشناسید  چرا که غفلت و اشتباه برابر است با کشته شدن .

یزیدیان زمان ما در وحشی گری و کینه دست کمی از یزید زمان امام حسین ع ندارند . مراقب باشیم حامی این یزیدیان و پیرو آنان نباشیم .

( فیلمهای جنایات وحشیانه و سر بریدن شیعیان توسط آل یزید که معروف به سلفی های سوریه و تروریست های سوریه هستند در اینترنت موجود است . این فیلم ها را من شخصا دیدم و به دلیل غم انگیز بودن این فیلمها از گذاشتن در صفحه وبلاگ معذورم )

برای فرج حضرت ولی عصر (عج) بسیار دعا کنید .

چرا که فرج ایشان فرج در کار همهء مردم دنیاست و در زمان حکومت ایشان نا امنی ، جنگ و غم از بین خواهد رفت .

انشاالله فرج ایشان نزدیک است .پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خـداوند عز و جل نـفرت دارد از مـردى كـه در خانه ‏اش بر او حمله كنند و او نجنگد .

عيون أخبار الرِّضا عليه‏السلام : 2/28/24 منتخب ميزان الحكمة : 598

امام على عليه‏السلام :

پيش از آن كه با شما بجنگند با آنان بجنگيد ؛ زيرا به خدا قسم كه هيچ قومى هرگز در عمق خاكشان مورد حمله قرار نگرفتند مگر اين كه خوار و مغلوب شدند . امّا شما كار جنگ را به يكديگر حواله داديد و دست از يارى هم شستيد ، تا جايى كه مورد حملات پياپى واقع شديد و وطن‏هاى شما از تصرّفتان خارج شد .

نهج البلاغة : الخطبة 27 منتخب ميزان الحكمة : 598

[ جمعه ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ ] [ 12:0 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

زلزله


مدتی هست که در ایران عزیز ما پیاپی زلزله می آید و هر روز اسم شهری به عنوان شهری که زلزله آمده است ثبت می شود

از آنجایی که زلزله یکی از راه های کیفر انسان ها توسط خداست و از آنجایی که هیچ چیز به عنوان اتفاق وجود ندارد و هر چیزی علتی دارد باید در آن فکر کرد .

همچنین زلزله طبق برخی احادیث یکی از راه های کیفر گناه کاران و بشارت برای مومنان است .

چند حدیث در مورد زلزله :

پيامبر(ص): (در آخر الزمان يعني نزديكي ظهور ) زمين لرزه بسيار مي شود.

پيامبر(ص): هنگامي كه روابط نامشروع شيوع پيدا مي كند زلزله زياد مي شود.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله ):« در امت من زلزله اي رخ مي دهد که در آن ده هزار، بيست هزار، سي هزار نفر نابود مي شوند. (خداوند) آن را براي پرهيز کاران پند، براي مومنان رحمت، و براي کافران عذاب قرار مي دهد».
(كنز العمال: ج 41 ص 567 ح 39615)

امام صادق (سلام الله علیه):« اي مفضل! بينديش ... اگر کسي گفت: چرا اين زمين مي لرزد؟ (در پاسخ) به او گفته شود: زلزله و مانند آن، پند و هشدارهايي است که مردم را تهديد مي کند تا رعايت کنند و از گناهان دست بردارند».
(ميزان الحكمة: ج 1 ص 59)

رسول خدا(صلی الله علیه و آله ): هر گاه امت من ربا خورند، زلزله و ماه گرفتي رُخ دهد.

(كنز العمال: ج 14 ص 280 ح 38731)


رسول خدا(صلی الله علیه و آله ): هرگاه پنج چيز در ميان شما فاش شود، پنج چيز به شما راه يابد: هر گاه زنا در ميان شما فاش شود، زلزله رخ دهد.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله ): هرگاه دعا اندک شود، بلا نازل گردد.
(مستدرك الوسائل:ج 5 ص 179 ح 5616)


توضیح بیشتر در ادامه مطلب ...


موضوعات مرتبط: اخرالزمان
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ] [ 20:37 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

نتیجه نظر سنجی حذف شده :

« سال 2012 »

ایا سال 2012 اخرین سال زندگی بشر خواهد بود ؟1- بله
 109رای - 13.52- خیر
 498رای - 61.7%3- شاید
 132رای - 16.3%


4- نمی دانید
 68رای - 8.4%


موضوعات مرتبط: سال 2012، متفرقه و جالب
[ جمعه ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ ] [ 14:45 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

سوریه ( شام )

توجه : متن مطلب با حذف متن های غیر ضروری گذاشته شده است و هیچگونه تغییری در اصل مطلب داده نشده است .

منابع نوشته ها :

وضعیت سوریه در آخرالزّمان : www.rasekhoon.net

دمشق پایتخت سوریه در آخرّالزمان : www.qm313.com

( به دلیل اهمیت این موضوع این مطلب گذاشته شده است و امید است که اوضاع کنونی در سوریه ، همان اوضاع بسیار نزدیک و منتهی به ظهور در آخرالزمان باشد )

نکته : مسئلهء مهمّی که در مورد اوضاع کنونی سوریه می توان گفت این است که اوضاع کنونی شباهت بسیاری به اوضاع پیش از خروج سفیانی در سرزمین شام دارد . امّا این امکان وجود دارد که این زمان ، همان زمان مربوط به خروج سفیانی نباشد . امّا انصافا اوضاع کنونی شباهت بسیاری با زمان پیش از خروج سفیانی دارد و امکان خروج سفیانی در این زمان هست .


سخنرانی استاد پناهیان در مورد شباهت اوضاع کنونی سوریه با زمان خروج سفیانی در سوریه در آخرالزمان

www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/MP3/13911011yXqn.mp3

منبع سخنرانی : www.alvadossadegh.com


تاریخ سخنرانی: 91/9/16


موضوعات مرتبط: اخرالزمان
ادامه مطلب
[ جمعه ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ ] [ 14:9 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

ای اهل عالم ، آیا زمان آن نرسیده است که منجی بیاید ؟!

چند هزار سال دیگر باید بگذرد ؟

آیا زمان آن نرسیده است که همه روی خوش دنیا را ببینند ؟

آیا زمان آن نرسیده است ؟

عجب بی وفائیم ما ؟ عجب ؟!

کجاست آنکس که منتظريم اختلاف و عيب و کجي اهل عالم را اصلاح و به راستي و درستي باز گرداند ؟

کجای کارمان لَنگ است که نمی آید ؟

اشک ریختن در غیابش کافی نیست ، باید خون گریست .

کجاست آنکس که با آمدنش کسی فقیری نخواهد یافت که بخواهد به او کمک کند ؟

کجاست آنکس که با آمدنش مردم خدایشان را آنگونه خواهند شناخت که باید بشناسند ؟

کجاست آنکس که خدا او را برای اجرای احکامش برگذیده ؟

کجاست منتقم خون جدش ، حسین بن علی ع ؟

کجاست منتقم خون غریبان کربلا ؟

کجاست آنکس که رقیه دختر حسین بن علی ع را از اسارت برهاند و انتقام خون پدرش را از ستمکاران بگیرد ؟

بدانید که هنوز اسیران آزاد نشده اند ، آیا به سوریه نمی نگریم ؟

آیا برای آزادی اسیران کربلا آماده هستیم ؟

آیا بیعت می کنیم با کسی که صلح جهانی را خواهد آوَرد ؟

کجاست آنکس که باید باشد و نیست ؟

کجاست نابود کنندهء متجاوزین و هتاکان ؟

کجاست تسکین دهندهء قلب های رنج دیده ؟

کجاست آنکس که غریب تر از حسین بن علی ع است ؟

این المُنتظر ؟ این المُنتظر ؟


موضوعات مرتبط: حضرت امام مهدی عج (منجی آخرالزمان)
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ ] [ 23:46 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

نماد ابلیسک

ابلیسک در لغت به چه معناست ؟ ستون هرمی شکل سنگی

ابلیسک نماد چیست ؟ نماد آلت تناسلی شیطان است

منبع ابلیسک های اصلی کجاست ؟ مصر باستان

ابلیسک برای چه کسانی مقدّس است ؟ شیطان پرستان

 

ابلیسک های اصلی :

نماد آبلیسک در قبرستان ها :

نماد ابلیسک در واتیکان :

واتیکان محل اقامت پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان و مرکز کلیسای کاتولیک است .

اما باید بدانید که واتیکان به جای مرکزیت کاتولیک های مسیحی ، یکی از مراکزی است که ابلیسک ( نماد آلت تناسلی شیطان ) مورد احترام قرار می گیرد و میدان اصلی آن دارای ابلیسک است . پس مرکز کاتولیک نیست ، بلکه یکی از مراکز شیطانی است .


موضوعات مرتبط: متفرقه و جالب
[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ ] [ 17:18 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

تفکیک یهودیت و صهیونیست


در دنیای کنونی که به آخرالزمان مشهور است اتفاقاتی خارق العاده رخ داده است که بسیاری مسائل از هم تفکیک نشده اند و در واقع تفکیک حق و باطل خیلی سخت است . در حالی که تفکیک این مسائل باید صورت بگیرد . یکی از این مسائل که بسیار بزرگ است مسئلهء صهیونیست و یهود است . صهیونیست با نام یهودی بودن وارد میدان مبارزه شد در حالی که خلاف قواعد و احکام یهود عمل می کند .

توجه کنید :

یهودیان معتقدند موسی (ع) ده فرمان و تورات را از کوه سینا با خود پائین آورد .

ده فرمان کدام اند ؟

1 . به خدا اعتقاد داشته باشید

2 . جز او کسی یا چیزی را نپرستید تصویری یا مجسمه‌ای را به عنوان خدا نسازید به آن ارادت نورزید و آن را تعظیم نکنید

3 . نام خدا را بیهوده نبرید ( یعنی از نام خدا سوء استفاده نکن )

4 . شبات نگه دارد یعنی در روز هفتم استراحت کنید ( منظور روز شنبه است )

5 . به والدین خود احترام بگذارید

6 . قتل نکنید

7 . زنا نکنید

8 . دزدی نکنید

9 . شهادت دروغ ندهید

10 . به مال دیگری حسد نورزید ( چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باشید )

توجّه : گفته شده است که این ده فرمان در کوه سینا بر حضرت موسی ع نازل شده است . این فرمان ها محور شریعت یهود بوده و تمام احکام شریعت نیز در همین فرمان ها ریشه دارد و فوم اسرائیل با پذیرفتن این فرمان ها با خدا هم پیمان شدند .

حال چند سوال : 1 ) آیا صهیونیست که خود را مرجع یهودیت می خواند به این ده فرمان عمل کرد ؟ خیر . آنها مردان و زنان و کودکانی بی گناه را در سرزمین فلسطین در اوج وحشیگری و دور از انسانیت می کشند . آیا می توان باور کرد در اسرائیل زنا صورت نمی گیرد یا از آن جلوگیری می شود در حالی که خبر زنا با محارم که اکثرا از اسرائیل منتشر می شود همه جا پیچیده است . آیا اسناد مبنی بر دزدیدن اعضای شهدای فلسطینی دروغ است ؟ آیا اسرائیل برای گسترش قلمروی خود خانه های بیشتری را ویران نمی کند و افراد دیگری را به قتل نمی رساند ؟ آیا این طمع و حسد نیست . پس صهیونیست نمی تواند بر اساس یهویت باشد .

2 ) بارها تصاویری از عبادت عده ای در مسجد الاقصی دیده می شود که یهودی هستند و به عبادت مشغول اند . آیا اینها واقعا یهودی هستند در حالی اسرائیل به بهانهء یهودیت سرزمین ها را اشغال و دست به قتل می زند و آنها صهیونیست را از اینکه به ده فرمان یهودیت عمل نمی کند ، منع نمی کنند و اعتراضی نمی کنند ؟! آیا اینها واقعا یهودی هستند در حالی که در رفتار از همان یهودیتی که مدعی آن هستند پیروی نمی کنند ؟

3 ) دلیل حفاری های زیر مسجدالاقصی و اطراف آن چیست ؟ در زمان حضرت سلیمان (ع) جادوگری ، طلسم و جن زدگی و شاید بسیاری مسائل از این قبیل وجود داشته است . حضرت سلیمان به فرمان خداوند و قدرتی که خداوند به حضرت سلیمان (ع) دادند جن ها را به اسارت در آورد و تمام کتب و نوشته های مربوط به جادوگری و طلسم و .... را جمع آوری کرد و در زیر معبد خود دفن کردند . حال اسرائیل به بهانه های مختلف ، در اطراف آن شروع به حفاری کرده است که مسلما دلیل آن بسیاری موارد می تواند باشد که به دو دلیل آن اشاره می کنم : 1 ) تخریب مسجدالاقصی و بازسازی معبد سلیمان . 2 ) بدست آوردن کتب و نوشته های جادوگری که زیر معبد حضرت سلیمان (ع) دفن شده است . بدست آوردن این کتب ارزش بالایی برای آنها خواهد داشت . چرا که به این وسیله شاید بتوانند آنچه در سر دارند را پیاده کنند و مردم را به بردگی بکشند و مردم را فریب دهند تا به آنچه می خواهند برسند . امّا آنها نمی دانند که قدرتشان بیشتر از قدرت خداوند نخواهد بود و خداوند آنها را به عذابی دچار خواهد کرد که همچون اقوام گذشته که در قرآن از آنها یاد شده است اثری از آنها باقی نخواهد ماند و شاید خداوند به وسیلهء ظهور منجی آخرالزمان که حضرت مهدی (عج) است به مقابله با آنها فرمان دهد .

4 ) بارها و بارها خاخام های حق طلب و با انصاف در جاهای مختلف با رژیم اسرائیل مخالفت کرده اند و ادعای اسرائیل را مبنی بر اینکه برای ساخت کشوری یهودی تلاش می کند را رد می کنند . زیرا رفتار و اعمال رژیم خون خوار اسرائیل با احکام یهودیّت کاملا تناقض دارد و مخالف احکام یهودیت است . پس اسرائیل نمی تواند مدعی یهودیت باشد . یهودیت یک دین الهی است که از جانب پیامبری بزرگوار به نام حضرت موسی (ع) آورده شده است و احکام خداوند در کتاب آن نقل شده است و کسانی که مدعی باشند باید به آن عمل کنند ، امّا صهیونیست خودش را یهودی می خواند در حالی که مخالف احکام یهود عمل می کند .

5 ) آیه 96 سوره البقرة : و بر همه پیداست که یهود به حیات مادّی حریص تر از همهء خلق اند ، حتی مشرکان . از این رو هر یهودی آرزوی هزار سال عمر می کند و اگر به آرزویش برسد عمر هزار سال هم او را از عذاب خدا نرهاند و خدا به کردار ناپسند آنان آگاه است .

بسیاری مسائل در مورد یهود با این سخن خداوند در قرآن قابل حل و درک است . اینجاست که می توان ادعای سلطنت جهانی صهیونیست به بهانهء یهودی سازی و حمایت بسیاری از یهودیان از اسرائیل را درک کرد . چون یهود حریص ترین مردم به زندگی دنیوی است .

 

صهیونیست همان یهودیت نیست *

صهیونیست بهانه اش یهودیت است ، تفکرش ضد خدایی و شیطانی است و اکثر حامیانش ، یهودی ها هستند . امّا یهودی های واقعی مخالف تجاوز و صهیونیست هستند .


موضوعات مرتبط: انتخاب دین ( اسلام , مسیحی , یهودی )، متفرقه و جالب
[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ ] [ 2:11 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

اسرائیل عرب : عربستان سعودی

سوره شوری ، آیه 42،43 و 45: تنها راه مواخذه بر آنهایی است که به مردم ظلم کنند و در زمین به ناحقّ شرارت انگیزند ، بر آنها عذاب دردناک است / و هر که بر ظلم کسی صبر کند ، عزم در امور الهی است / الا ای مردم ، بدانید که ستمکارانِ عالم به عذاب ابدی گرفتاراند .

مدتی هست که در مورد این موضوع فکر می کنم که چطور می شود که کشوری که مرکزیت اسلامی و خدا پرستی را به عهده دارد ، مانند اسرائیل به کشورهایی دیگر تجاوز کند و دست به کشتار می زند و جزء ظالمین و اشغالگران قرار می گیرد در حالی که در کتاب قرآن که از جانب خداوند نازل شده است ، مسلمانان از تجاوز به حقوق دیگران نهی شده اند . کشور عربستان که مرکزیت اسلامی دارد اما خلاف دستورات اسلام عمل می کند فقط نام اسلام را به دوش می کشد ، اما در عمل از اسلام مطابعت نمی کند و خلاف اسلام عمل می کند . الگو برداری برخی کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی از رژیم اسرائیل برای تجاوز به کشوری دیگر یعنی بحرین و اشغالگری در آن کشور باعث شده است و سرکوب وحشیانه به مردم معترض باعث شده است که من لقب اسرائیل عرب را برای این کشور انتخاب کنم که مطمئنا لقب مناسبی برای این کشور اشغالگر است . رژیم عربستان با تجاوز به کشور مسلمان بحرین ، خودش را از جمله پیروان رژیم اسرائیل معرفی کرده است .

از جمله وجه تشابه های رژیم اسرائیل و رژیم عربستان سعودی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1 . تجاوز و اشغال در کشورهای دیگر . رژیم آل سعود با تجاوز به کشور همسایه بحرین ، خود را کشوری متجاوز و مخالف احکام قرآن معرفی کرد .

2 . فتنه انگیزی در کشورهای دیگر از جمله سوریه . بر هم زدن امنیت کشورهای دیگر از جمله کارهایی است که رژیم عربستان سعودی از آنها پشتیبانی کردند و مجهز کردن آشوبگران سوریه از جمله کارهایی است که آنها در آن دست داشتند . آشوبگرانی که دست به قتل عام مردم بی گناه سوریه برده اند . قتل عامی که کودکان و زنان بی گناه هم در آنها هستند . تصاویر جنایت این آشوبگران را در اینترنت می توان دید . آیا اعدام کودک شیعهء عراقی که در خبرها آمده است که توسط آشوبگران مسلح سوریه دار زده شده است و عکس آن در اینترنت موجود است ، در حیطهء عقل انسان می گنجد ؟ دلیل حمایت عربستان از آشوبگران مسلح این است که می خواهد سوریه کشوری وهابّی شود . چندیدن سال است که عربستان آرزوی سوریه ای وهابّی را در سر دارد .

3 . تجاوز شبانه به خانه های مردم . این رژیم اشغالگر شبها هم دست از سر مردم بحرین بر نمی دارد و شبانه هم امنیت و آسایش را از مردم بحرین می گیرد .

4 . کشتار مردم کشورهای اشغال شده . از جمله جنایات این دو رژیم کشتار مردم کشورها است که اثبات آن از طریق فیلم های منتشر شده کاملا امکان پذیر است . زیر گرفتن افراد و گاهی کودکان توسط ماشین ها در اسرائیل و بحرین توسط اسرائیلی ها و آل سعود هم یکی از وحشیانه ترین روش های مشترک این دو رژیم جنایتکار است .

5 . بازداشت نوجوانان . رژیم های اسرائیل و عربستان به نوجوانان هم رحم نمی کنند و آنها را بازداشت می کنند و گاهی دیده شده است که آنها را با خودروهای خود زیر می گیرند و می کشند . در کجای عقل انسان می گنجد که چنین رفتاری انسانی باشد ؟

6 . کشتار و تجاوز به حقوق زنان . یکی از کارهای رژیم آل سعود در بحرین ضرب و شتم و کشتار زنان است که در حیطهء عقل هیچ انسانی چنین کارهای وحشیانه ای نمی گنجد . فیلم ضرب و شتم دختران و زنان بحرینی توسط نیروهای متجاوز آل سعود در اینترنت موجود است . وقتی سربازان آل سعود مانند کفتار دور تا دور آنها را می گیرند و وحشیانه آنها را می زنند .

اینها نمونه ای از کارهای رژیم های اشغالگر است که از جملهء این رژیم ها ، عربستان سعودی است . آنها از قرآن فقط برگه ها و پوست قرآن را دارند و عقلشان از فهم قرآن عاجز مانده است .

نکته ای که پس از این حرفها باید توجه کرد این است که لطفا اسلام را با مسلمانان مقایسه نکنید ، بلکه این مسلمانان هستند که باید با اسلام مقایسه شوند . کتاب قرآن دستوراتش مشخص است و اگر کسی به اسم اسلام خلاف دستورات اسلام عمل کند عیب از اسلام نیست ، بلکه عیب از آن شخص است زیرا خداوند قرآن را برای انسان ها نازل نکرده است تا از آن سوء استفاده کنند بلکه نزول قرآن صرفا جهت نشان دادن راه درست و حقیقی به انسان است .

حاکمان و رژیم عربستان بارها ثابت کرده اند که از مخالفت با احکام قرآن پروایی ندارند و باز هم ادعا می کنند قرآن را قبول دارند اما در عمل خلاف آن را ثابت کردند .

خلاصه اینکه عربستان اگرچه مرکز توحید و بندگی که همان مکّه است در آن واقع شده است و آخرین پیامبر و برخی خاندان آن بزرگوار در شهر مدینه به خاک سپرده شده اند ، حاکمان و مسئولان آن نشان داده اند که فقط ادعای آن را دارند ولی در عمل با آن مخالف هستند . نمونه ای از این کار شکنی ها همکاری گستردهء اسرائیل ، عربستان و آمریکا با هم است به گونه ای که رئیس جمهورهای اسرائیل و آمریکا به عربستان سفر کرده اند و مانند دوست با یکدیگر رفتار می کنند . این فقط یک نمونه از صمیمیت حاکمان این کشورها با هم است . هیچ مسلمانی نباید با متجاوزین دوستی کند و اگر چنین کند باید به مسلمانی خودش شک کند .

 

+ بسیار هستند کسانی که ادعای مسلمانی می کنند و بر خلاف آن عمل می کنند . عیب از اسلام نیست ، عیب از مسلمانان است . لطفا این دو موضوع را از هم تفکیک کنید . انشاالله به زودی حضرت ولی عصر عج ظهور خواهند کرد و این انحرافات از بین خواهد رفت . مخصوصا انحرافات عربستان +


موضوعات مرتبط: خدا و کتاب خدا (قرآن)، سال 2012، متفرقه و جالب
[ یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ] [ 15:40 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

نمادهای صهیونی در المپیک سال 2012

المپیک 2012 = المپیک صهیون


نکته : اگر فکر می کنید یا مطمئن هستید که من اشتباه می کنم و اینها فقط حدس و تخیل است ، لطفا با اثبات و دلیل ، ثابت کنید ؟

منبع این مطلب فقط همین وبلاگ است و از جایی کپی برداری نشده است  . برداشت از این مطلب فقط با ذکر منبع انجام شود :

WWW.2012YEAR.BLOGFA.COM

موضوعات مطلب :

7 . ورود ضد مسیح

 چیست ؟GO SH8 . منظور از

9 . مشعل اصلی و ثابت المپیک

10 . تمبر عجیب المپیک

11 . حرکت مشعل المپیک و چشم چپ

12 . زایون ( صهیون ) و هرم در توپ فوتبال

قسمت دوم / ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: سال 2012، متفرقه و جالب
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ ] [ 17:18 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

نمادهای صهیونی در المپیک سال 2012

المپیک 2012 = المپیک صهیون
  

نکته : اگر فکر می کنید یا مطمئن هستید که من اشتباه می کنم و اینها فقط حدس و تخیل است ، لطفا با اثبات و دلیل ، ثابت کنید ؟

منبع این مطلب فقط همین وبلاگ است و از جایی کپی برداری نشده است . برداشت از این مطلب فقط با ذکر منبع انجام شود :

WWW.2012YEAR.BLOGFA.COM

موضوعات این مطلب :

1 . عروسک های دجال ( تک چشم )

2 . ورزشگاه المپیک

3 . پرچم ها

4 . جهان صهیونی

5 . مشعل متحرک المپیک

6 . پل دروازه ای شکل لندن و ستون ها

قسمت اول / ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: سال 2012، متفرقه و جالب
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ ] [ 14:54 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
 

شکل هایی نامشخص در یورو 2012

توجّه : برداشت و کپی برداری از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است .

www.2012year.blogfa.com منبع این مطلب :

نمادها و شکل هایی تقریبا نا مشخص که از چشم اکثریت پنهان ماند . چیزی که برای من مورد سوال قرار گرفته است ، نمادها و شکل هایی بود که در یورو 2012 به کار رفته شده .

در تصاویر زیر عکس هایی را مشاهده می کنید که من شخصا گرفتم و شکل ها تقریبا مشخص هستند . البته در فیلم بازی ها به طور کاملا واضح میشه این را دید .

عکس اول : زمانی که به عکس دقت می کنیم ، در وسط عکس چیزی شبیه به یک موجود را می بینیم . این شکل ممکن است نماد دیو ، شیطان یا موجودی دیگر باشد . این شکل در بازی فوتبال زمانی کاملا مشخص می شد که تعویضی انجام می شد و زمانی که بازیکن وارد زمین می شد جای اسم بازیکنی که وارد شده و بازیکنی که خارج شده عوض می شد و این نماد کاملا مشخص می شد . ( دور آن با رنگ زرد مشخص شده است )

و در سمت چپ و راست همین عکس شکلی مشاهده میشه که شبیه به نماد چشم جهان بین ، که همان تک چشم است ، مشاهده میشه . ( دور این نماد با رنگ زرد مشخص شده ) . این نمادها زمان تعویض کاملا مشخص و مشاهده می شد .

نکتهء دیگری که باید دقت کرد این هست که هنگام شروع بازی یا حین بازی نتیجهء بازی زیرنویس می شد که طبیعی هم هست . امّا زمان نشان داده شدن نتیجه این نمادها روشن می شد و این روشن شدن به این صورت بود که از وسط به سمت چپ و راست روشن می شد . نکته ای که وجود داشت این بود که این روشن شدن سمت چپ و راست باعث می شد شکل ها به طور واضح دیده بشه . همچنین نکتهء دیگری که وجود داشت این بود که همه جای این زیرنویس ( یعنی سمت چپ و راست کاملا ) زمانی که از وسط به سمت چپ و راست روشن می شد متقارن بودند . یعنی چپ و راست کاملا شبیه هم بود به جز یک جا . و حتی در ادامهء تصویر باز هم نمادهای تک چشم و موجود ( دیو یا شیطان یا موجودی دیگر ) نمایان می شد .


قسمت اول که روشن می شد :

قسمت دوم که روشن می شد : نماد تک چشم یا چشم جهان بین

قسمت سوم که روشن می شد : نماد موجود نا مشخص ( دیو یا شیطان یا .... )

نکته ای که گفتم قسمت چپ و راست متقارن نیست در قسمت دوم هست که چشم جهان بینِ چپ و راست با هم متقارن نیستند . در عکس قسمت دوم وسط چشم سمت چپ سفیدی هایی وجود دارد که در سمت راست این سفیدی وسط دیده نمی شود . همچنین تفاوت های دیگری هم وجود دارد که می توان دید که مثلا بالا و پائین چشم سمت چپ و چشم سمت راست با هم مطابقت ندارند . یعنی سمت چپ خطوطی اضافی دارد ولی سمت راست این خطوط را ندارد . امّا چیزی که به وضوح دیده می شود این است که سمت چپ و سمت راست شبیه هم نیستند در حالی که همهء جاهای این زیرنویس ، سمت چپ و راست آن با هم همخوانی دارد به جز اینجا .

توضیحات کلی : اگر در مورد نمادهای شیطانی و فراماسونی و .... کمی اطلاع داشته باشید به پیچیدگی موضوع هایی نظیر این پی خواهید برد . این نمادها در بسیاری جاها دیده می شود که گاهی به آن نماد پی می بریم و گاهی از کنار آن می گذریم . چیزی که مشهود است و باید توجه کرد این است که دلیل این همه نمادگرایی چیست ؟ استفاده از این نمادها چه سودی می تواند برای آنها داشته باشد ؟ جواب به این سوال نه زیاد می تواند سخت باشد و نه زیاد می تواند آسان باشد . شاید یکی از دلایل آن عادی سازی این نمادها در نظر مردم باشد . یعنی مردم به این نمادها فقط به عنوان یک شکل یا نماد نگاه کنند در حالی پشت پردهء این نمادها و هدف از عادی سازی این نمادها وارد کردن انسان ها به سیستم فراماسون یا .... باشد که صرفا جهت به برده کشیدن انسانها است . یعنی انسانها حق انتخاب نداشته باشند و کارگر سیستم فراماسون و صهیونسیم باشند . در این موضوعات می توان بحث ها و حدس های بسیاری زد که گاهی درست یا نادرست هستند و من به همینجا اکتفا می کنم .

( نکته : عذرخواهی می کنم از کیفیت پایین تصاویر . امکاناتم در همین حد بود )

سوال : به فرض مثال که من اشتباه می کنم ، چه دلیلی وجود داره از شکل هایی استفاده بشه که نا مفهوم هستند یا شکل هایی که متمایل به فراماسون هستند ؟ آیا این واقعا اتفاقی است ؟ من اینطور فکر نمی کنم .

ممنون توجه کردید .


موضوعات مرتبط: سال 2012
[ شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ ] [ 18:46 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

بازگشت مردمی مانند قوم لوط در آخرالزمان

خداوند در قرآن کریم داستان قوم لوط را مفصل بیان می کند و سرنوشت آنها عذابی بسیار دردناک برای قوم لوط بود . ( قوم  فاسد و گنهکار  لوط  در  شهر  سدوم و در  نزدیکی  بحر المیت  و  رود اردن زندگی می کردند و اولین  قومی بودند  که عمل  شنیع  همجنس بازی را رواج دادند و خداوند متعال نیز به کیفر این گناه بزرگ آنها را عذاب داد و نابود کرد . نام پیامبر قوم لوط ، لوط (ع) بود که مردم او با او مخالفت کردند و به لواط ادامه دادند تا زمانی که خدا آنها را عذاب کرد و خداوند لوط و خانواده اش به جز زن او که کافر بود و ایمان آورندگان به پیامبری او را نجات داد و آن شهر را به عذابی دردناک دچار کرد )

 ( سوره عنکبوت : آیه 28 و 29 ) : و لوط وقتیکه به قوم خود گفت : شما به فحشائی میپردازید که پیش از شما هیچکسی از جهانیان به آن نپرداخته است . آیا با مردان آمیزش جنسی می کنید و راه زنی می کنید و در انجمنهای خود به کارهای ناخوشایند می پردازید؟ پاسخ قوم وی چیزی غیر از این نبود : اگر راست می گویی عذاب خدا را بیاور .

سوره هود ، آیه 82 : چون صبح شد فرمان قهر ما دیار آن قوم نابکار را ویران و زیر و زِبَر ساخت و بر سر آنها مرتّب از آسمان سنگ هلاک فرو ریختیم .

سوره عنکبوت آیه 35 : و همانا اَزم آن دیار لوط آثار خرابی را وا گذاشتیم  تا نشانه ای روشن برای عبرت عاقلان باشد .

اکنون در آخرالزمان کشورهایی ازدواج با همجنس را قانونی و بدون اشکال قرار داده اند و هر روز چنین خبرهایی از گوشه و کنار منابع خبری جهانی به گوش می رسد . در حالی که در گذشته قوم لوط به دلیل انجام این کار عذاب شده اند باز هم اقوامی این کار قبیح و بی شرمانه را ادامه می دهند . تعجب اینجاست که قوم لوط به دلیل این کار عذاب شدند و باز هم اقوامی عبرت نگرفتند . حتی خداوند آثار عذاب قوم لوط را قرار داده است برای عبرت اما کجایند اقوامی که عبرت بگیرند ؟

اخبارهایی مبنی بر قانونی بودن همجنس بازی :

1 ) ازدواج همجنس گرایان قانونی اعلام شد : دادگاه استیناف نیویورک با رد داد خواستی که علیه قانون آزادی همجنس گرایان در این ایالت مطرح شده بود,ازدواج هجنس گرایان را قانونی اعلام کرد.

2 ) برگزاری جشنواره جهانی همجنس بازان در شهر مقدس بیت المقدس : انجمن  جهانی  همجنس بازان  جشنواره  خود را در  شهر بیت المقدس ( اورشلیم)  که نزدیک محل زندگی قوم لوط یعنی شهر سدوم است برگزار کرد.

و بسیاری موارد دیگر که می توانید با جستجو در گوگل آنها را پیدا کنید . همچنین در بسیاری از کشور ها قانونی است و منع نمی شود . می توانید در گوگل واژهء همجنس بازی را جستجو کنید و وارد کتابخانهء بین المللی () شوید و آمار را ببینید . بسیاری از کشورها مصداق قوم لوط هستند .

 

حدیث درباره اقوام شبیه قوم لوط در آخرالزمان :

نقل شده است که حضرت محمد (ص) می فرمایند :

 1 ) از نشانه های آخرالزمان بازگشت قوم لوط به محل زندگی سابقشان است .

( توضیح : قوم لوط در شهر سدوم در اسرائیل زندگی می کردند که چند کیلومتری اورشلیم است و به اورشلیم نزدیک است . در اورشلیم جشن های همجنس بازی برگزار می شود و این اثبات حدیث پیامبر ص است که هزار سال قبل چنین فرموده اند و چنین شده است . آگاه باشید که عاقبت این اقوام در زمان کنونی ما همچون قوم لوط خواهد شد که عذاب خداوند عاقبت آن است و خدا در حین مهربانی بسیار سخت کیفر است )

2 ) خداوند مردان و زنان همجنس باز را لعنت کند ( منبع : نهج الفصاحه / جلد2 /  صفحه 474 )

3 ) هنگامی که مردان با مردان و زنان با زنان آمیزش کنند ( منبع : کشف النعمه / جلد 3 / صفحه 324 )

4 ) هنگامی که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند ( منبع : منتخب الاثر / صفحه 425 )

5 ) با محارم ( محارم : کسانی که بر آنها محرم هستند ) خود آمیزش می کنند در حالی که آنها برایشان کافی اند ( منبع : منتخب الاثر / صفحه 429 )

6 ) مردان برای مردان و زنان برای زنان آرایش می کنند ( منبع : بحارالانوار / جلد 52 / صفحه 257 )

7 ) مردان با مردان زفاف می کنند همانگونه که زن با همسرش زفاف می کند ( منبع : بشارة الاسلام / ص 76 )

8 ) درآمد مرد از پشتش و درآمد زن از جلویش می باشید ( منبع : منتخب الاثر / ص 431 )

9 ) مرد برای مرد موهایش را شانه می زند و خود را آرایش می کند ، همانگونه که زن برای شوهرش چنین می کند و مردان برای چنین کارهایی پول می گیرند . همچنین مردی ناموس مرد دیگر می شود و نسبت به او غیرت می ورزد و به خاطر او جان و مالش را فدا می کند ( منبع : الزام الناصب / صفحه 183 )

نقل شده است که حضرت امام علی (ع) می فرمایند :

زن با زن ازدواج می کند و همچون عروسی که به نزد شوهر می رود خود را آرایش می کند ( الزام الناصب / صفحه 195 )

نقل شده است که امام صادق (ع) می فرمایند : و می بینی گناه آشکار شده و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند ... و می بینی مردان برای مردان و زنان برای زنان آرایش کنند .... و مردی را می بینی که از پشتش و زنی را که از فرجش کسب درآمد می کند ... و مردان برای دفع شهوات پولهایی خرج می کنند و به مرد حسادت شود و نسبت به او غیرت می ورزند و می بینی که مرد به خاطر آمیزش با زنان سرزنش می شود ( منبع : بشارة الاسلام / صفحه 131 تا 135 )

( توضیح : به راحتی در زمان کنونی می توانیم این احادیث را که چند صد سال قبل گفته شده است را درک کنیم . در زمانی زندگی می کنیم که مصداق این احادیث را به راحتی می توانیم پیدا کنیم )

 

پرچم رنگین کمان، از نشانه‌های همجنس ‌گرایان است.

 

عذاب خدا بسیار سخت خواهد بود . آیا در آن نمی اندیشند ؟


موضوعات مرتبط: روایات آخرالزمانی، اخرالزمان
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ ] [ 15:9 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

روایات پیرامون حضرت ولی عصر عج

 

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام)می فرمایند :

لو قد قام قائمنا لا نزلت السما قطرها و لاخرجت الارض نباتها و لذهبت الشحنا من قلوب العباد و اصطلحت السباع و البهائم حتی تمشی المراه بین العراق الی الشام لا تضع قدمیها الا علی النبات و علی راسها زبیلها (زینتها )لا یهیجها  سبع و لا تخافه .

اگر قائم ما قیام کند آسمان باران خود را فرو می ریزد ،و زمین نباتات خود را بیرون می دهد ،وکینه ها از دل بندگان خدا برطرف می شود ،ودرندگان و چهار پایان با هم ساخته ،از یکدیگر رم نمی کنند ،تا جایی که زنی که می خواهد راه عراق تا شام را بپیماید همه جا قدم بر روی سبزه و گیاهان می گذارد و زینتهای خود را بر سر دارد (وکسی طمع به آن نمی کند )،نه درنده ای به او حمله ور می شود ،ونه اواز درندگان وحشت دارد .

بحار الانوار ،ج۵۲،ص ۳۱۶/خصال

 

 

امام صادق (علیه السلام)می فرمایند :

ان لصاحب هذا الامر غیبه فلیتق الله عبد عند غیبته و لیتمسک بدینه .

برای حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه)غیبتی است .در این دوران غیبت هر بنده ای باید تقوای الهی پیشه سازد و در دین خود چنگ زند (وبه آن پایبند باشد ).

بحار الانوار ،ج۵۲،ص ۱۳۵/غیبت نعمانی

 

امام صادق (علیه السلام)می فرمایند

اعرف امامک فانک اذا عرفته لم یضرک تقدم هذا الامر او تاخر .

امام خود را بشناس .اگر امام خود را شناختی چه ظهور زود تر اتفاق افتد یا دیر ،به تو زیانی نمی رساند.

بحار الانوار ،ج۵۲،ص۱۴۱/غیبت نعمانی

 

امام صادق (علیه السلام)می فرمایند :

 من سر ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر فان مات و قام القائم بعده کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه

هر کس دوست دارد از یاران حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه)باشد پس منتظر ظهور او باشد و اگر به راستی منتظر ظهور آن حضرت است به پرهیزکاری واخلاق نیکورفتار نماید .و چنانکه این شخص پیش از قیام حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه)بمیرد پاداش کسی را دارد که حضرت را درک می نماید.

   بحار الانوار ،ج۵۲،ص ۱۴۰/غیبت نعمانی

 

پیامبر عزیز اسلام (صل الله علیه واله) می فرمایند:

طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی و هو مقتد به قبل قیامه ،یتولی ولیه و یتبرا من عدوه و یتولی الائمه الهادیه من قبله ،اولئک رفقائی و ذوو ودی و مودتی و اکرم امتی علی .

خوشا به حال کسی که قائم اهل بیت مرا درک کند و پیش  از قیامش به او اقتدار نماید .دوست اورادوست بدارد و از دشمن وی بیزاری جوید و ولایت امامان هدایتگر پیش از او را نیز بپذیرد.اینان دوستان من و مورد علاقه و محبت من و گرامیترین امت من در نزد من هستند.

  بحار الانوار،ج۵۲،ص۱۲۹،غیبت طوسی

 

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام)می فرمایند :

یعطف الهوی علی الهدی اذا عطفوا الهدی علی الهوی و  یعطف الرای علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی ارای .

(چون حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) ظهور کند )هواپرستی را به خدا پرستی باز گرداند ،پس از آنکه خداپرستی را به هواپرستی باز گردانده باشند .افکار و نظریات را  طبق قرآن باز گرداند ،پس از آنکه قرآن را طبق افکار و نظریات باز گردانده باشند.

بحار النوار ،ج۵۱،ص ۱۳۰/نهج البلاغه

 

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند :

والله لیغیبن امامکم سنین من ادهر … ولتفیضن علیه اعین المومنین….

سوگند به خدا امام شما سالیان درازی غایب می شود ،و چشم های مومنین در فراق او اشکباران است.

بحار النوار ج۵۱،ص ۱۴۷،غیبت نعمانی .

 

امام سجاد (علیه السلام)می فرمایند :

اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شیعتنا العاهه و جعل قلوبهم کزبر الحدید و جعل قوه ارجل منهم قوه اربعین رجلا و یکونون حکام الار ض و سنامها .

هنگامی که قائم ما قیام کند خدای بزرگ عیب و بیماری و کسالت را از شیعیان ما بر طرف می سازد ،ودلهای آنان را مانند پاره های آهن محکم می کند ،وبه هر نفر از آنان نیروی چهل نفر می دهد،و آنها فرمانروایان زمین و سران اجتماع خواهند بود .

بحارالانوار ،ج۵۲،ص ۳۱۶/خصال .

 

امام صادق (ص )می فرمایند :

العلم سبعه و عشرون حرفا فجمیع ماجاءت به الرسل حرفان فلم یعرف الناس حتی الیوم غیر الحرفین فاذا قام قائمنا اخرج الخمسه والعشرین حرفا فبثها فی الناس و ضم الیها الحرفین حتی یبثها سبعه و عشرین حرفا .

دانش بیست و هفت حرف است .آنچه پیامبران  آورده اند دو حرف است و مردم هم تاکنون بیش از آن دو حرف را نمی دانند .پس هنگامی که قائم ما قیام کند بیست و پنج حرف دیگر را گسترش می دهد و در میان مردم منتشر می سازد و آن دو حرف را هم به آن ضمیمه نموده تا آنکه بیست و هفت حرف خواهد شد .

بحار الانوار ،ج۵۲،ص۳۳۶/خرایج راوندی .

 

امام باقر (علیه السلام)می فرمایند :

اذا قام قائم اهل البیت قسم بالسویه و عدل فی الرفیه فمن اطاعه فقد اطاع الله ومن عصاه فقد عصی الله و انما سمی المهدی لانه یهدی الی امر خفی .

هنگامیکه قائم اهل بیت (عجل الله تعالی فرجه)قیام کند اموال را به صورت مساوی تقسیم می نماید و عدالت را در بین مردم برقرار می سازد .پس هر کس او را اطاعت کند ،خدا را اطاعت کرده است . و هر کس از او سرپیچی نماید ،از خدا سر پیچی کرده است وآن حضرت را مهدی نامیده اند ،زیرا مردم را به سوی امر پنهانی هدایت می نماید.

بحار الانوار ،ج۵۲،ص ۳۵۰/غیبت نعمانی .

 

پیامبر عزیز اسلام (علیه السلام)می فرماید :

لا تقوم الساعه حتی یقوم القائم الحق منا و ذلک حین یاذن الله عزوجل له ومن تبعه نجی و من تخلف عنه هلک ….

روز قیامت برپانخواهد شد تا اینکه قائم به حق از ماست قیام کند و این امر هنگامی محقق می شود که   خدای بزرگ با او اجازه قیام دهد و هر کس از او اطاعت کند نجات یابد و هرکس از وی سرپیچی کند نابود شود .     

بحار الانوار ،ج۵۱،ص ۶۵/عیون اخبار الرضا ۷٫

 

امام محمد باقر (ع) فرمودند :

اصلاحات قائم، به مساجد نیز می رسد و هر مسجدی که ذی خود خارج باشد و ظواهرش اشرافی و اعیانی باشد در روز رهایی ویران می شود.

منبع : بشارت الاسلام ص ۲۳۵

 

امام جعفرصادق (ع) فرمودند :

خدای تعالی اصحاب قائم (عج) ما را در یک لحظه مانند ابرهای پراکنده جمع می کند و اصحاب امام زمان (عج) برابرند با سپاه اسلام در جنگ بدر که ۳۱۳ نفر بودند.

منبع : کتاب حکیم

 

امام جعفر صادق (ع) فرمودند:

مردم در انتهای غیبت از دین خارج خواهند شد گروه گروه ، آنچنانکه در صدر اسلام دسته دسته وارد می شدند.

منبع : الملاحم و الفتن ص ۱۴۴

 

امام جعفر صادق (ع) فرمودند:

این امر مقدس (ظهور) به وقوع نمی پیوندد ؛ مگر زمانی که تمامی گروه ها به حکومت برسند و خود را نشان دهند تا آن که نگویند کار امام را ما نیز می توانستیم انجام دهیم.

منبع : کتاب میزان الحکمه الحدیث

 

امام جعفر صادق (ع) فرمودند :

در روزگاری که جهان مهیای نزول عذاب های سنگین است در خانه ات خلوت نما و کمتر در محافل رسمی و شلوغ شرکت کن.

منبع : الزام النواصب ص ۱۸۰

 

امام جعفر صادق (ع) فرمودند :

مغرب زمین در برابر قوای او سر تعظیم فرود می آورد و مصلح کل برایشان مسجدی بنا می کند.

منبع : کتاب حکیم

 

امام موسی کاظم (ع):

خداوند به هنگام ظهور قائم (عج) دین حق را بر جمع ادیان باطله پیروز می گرداند.

منبع : کتاب حکیم

 

امام مهدی (عج) فرمودند :

نفرین خداوند و ملائکه و مردم گرویده بر کسی که تعدّی نماید به حقوق و اعتباراتم.

منبع : کتاب کمال الدین

 

محمد بن فرج گوید: امام باقر علیه السلام به من نوشت : زمانیکه خداى تبارک و تعالى بر خلقش خشم کند، ما را از مجاورت آنها دور کند. (پس غیبت امام زمان علیه السلام  دلیل خشم خداست بر بندگانش

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۴۵ روایت ۳۱

 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

آدمی تعجّب می کند از وفور ایمان مردم آخرالزّمان که پیامبری را ندیدند و امام آسمانی را زیارت نکردند و تنها ایمان به سطوری می آورند که بر روی کتابهای باقیمانده از وحی و کلمات معصومین نقش بسته است.

منبع : کتاب حکیم

 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

دنیا به پایان نمی رسد تا اینکه مردی از اهل بیت من که هم نام من است سلطنت نماید.

منبع : کتاب الملاحم و الفتن ص ۱۵۴

 

امام علی (ع) فرمودند:

از علائم ظهور آن است که به همدیگر بد گویید و یکدیگر را تکذیب کنید و از شیعیان من باقی نمی ماند؛ مگر به اندازة سرمه در چشم و نمک در غذا و چنین خواهد بود، امتحانات زمان غیبت.

منبع : کتاب بحارالانوار

 

امام علی (ع): فرمودند:

برای صاحب الزّمان غیبتی است عظیم که باید در محور ایمان راسخ بود زیرا که خیلی ها از ما جدا می شوند حتّی آنها که به مقامات بلند رسیده اند.

اصول کافی جلد ۱

 

امام حسین (ع) فرمودند:

قیام کنندة این امت ، فرزند نهم من است که غیبتی طولانی دارد و هنگامی که تاریکی های غیبت ، همه جا را فرا می گیرد ؛ خفّاشان کور چشم و گرگان درنده به تقسیم اعتبارات و امتیازات او می نشینند.

منبع : الزام النواصب ص ۶۷

 

 

امام حسین (ع) فرمودند :

فرزندم خلاصةانبیاء و عصاره اولیاء و ثمره اوصیای کریم است.

منبع : کشف الغمه ج ۳ ص ۳۱۲

 

امام محمد باقر (ع) فرمودند:

سلطنت قائم(عج) ۳۰۹ سال است ؛ به مدتی که اصحاب کهف در غار به سر بردند.

منبع : غیبت بن شاذان

 

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَیْبَةٍ وَ لَا بُدَّ لَهُ فِى غَیْبَتِهِ مِنْ عُزْلَةٍ وَ نِعْمَ الْمَنْزِلُ طَیْبَةُ وَ مَا بِثَلَاثِینَ مِنْ وَحْشَةٍ

بناچار صاحب الامر غیبت کند و بناچار در زمان غیبتش گوشه گیرى کند، چه خوب منزلیست مدینه (گویا آنحضرت در ایام غیبت غالبا در مدینه و اطراف آن باشد) و در سى وحشتى نیست (یعنى آن حضرت همراه ۳۰ یا ۲۹ نفر از اصحاب و موالیان خود مى باشد و این عده اگر چه گوشه گیرند ولى وحشت و ترسى ندارند

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۴۰ روایت ۱۶

 

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَنْتَ إِذَا وَقَعَتِ الْبَطْشَةُ بَیْنَ الْمَسْجِدَیْنِ فَیَأْرِزُ الْعِلْمُ کَمَا تَأْرِزُ الْحَیَّةُ فِى جُحْرِهَا وَ اخْتَلَفَتِ الشِّیعَةُ وَ سَمَّى بَعْضُهُمْ بَعْضاً کَذَّابِینَ وَ تَفَلَ بَعْضُهُمْ فِى وُجُوهِ بَعْضٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا عِنْدَ ذَلِکَ مِنْ خَیْرٍ فَقَالَ لِى الْخَیْرُ کُلُّهُ عِنْدَ ذَلِکَ ثَلَاثاً

ابان بن تغلب گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: چگونه باشى (عقیده تو چیست نسبت به ) زمانى که حمله سختى میان دو مسجد واقع شود (اشاره بجنگ و پیش آمد مهمى دارد که میان مسجد کوفه و سهله یا مکه و مدینه واقع میشود) و علم و دانش مانند ماریکه بسوراخ خود میرود، نوردیده شود، و میان شیعیان اختلاف افتد و یکدیگر را دروغگو خوانند و بصورت هم تف اندازند، عرضکردم : قربانت ، در چنان وضعى خیرى نیست ، حضرت سه مرتبه فرمود: تمام خیر در آن وضع است (زیرا مردم امتحان میشوند و امام زمان علیه السلام ظهور میکند

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۴۰ روایت ۱۷

 

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلْغُلَامِ غَیْبَةً قَبْلَ أَنْ یَقُومَ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ یَخَافُ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ وَ هُوَ الَّذِى یُشَکُّ فِى وِلَادَتِهِ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ مَاتَ أَبُوهُ بِلَا خَلَفٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ حَمْلٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ إِنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِیهِ بِسَنَتَیْنِ وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ غَیْرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ أَنْ یَمْتَحِنَ الشِّیعَةَ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ یَا زُرَارَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ أَدْرَکْتُ ذَلِکَ الزَّمَانَ أَیَّ شَیْءٍ أَعْمَلُ قَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا أَدْرَکْتَ هَذَا الزَّمَانَ فَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِى نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِى نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِى رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِى رَسُولَکَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِى حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِى حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِى ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ لَا بُدَّ مِنْ قَتْلِ غُلَامٍ بِالْمَدِینَةِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ یَقْتُلُهُ جَیْشُ السُّفْیَانِیِّ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَقْتُلُهُ جَیْشُ آلِ بَنِى فُلَانٍ یَجِى ءُ حَتَّى یَدْخُلَ الْمَدِینَةَ فَیَأْخُذُ الْغُلَامَ فَیَقْتُلُهُ فَإِذَا قَتَلَهُ بَغْیاً وَ عُدْوَاناً وَ ظُلْماً لَا یُمْهَلُونَ فَعِنْدَ ذَلِکَ تَوَقُّعُ الْفَرَجِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

 

زراره گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى فرمود: براى آن جوان پیش از آنکه قیام کند، غیبتى است ، عرضکردم : چرا؟ فرمود: میترسد و با دست اشاره بشکم خود کرد (یعنى مى ترسد شکمش را پاره کنند) سپس فرمود: اى زراره ! اوست که چشم براهش باشند، و اوست که در ولادتش تردید شود. برخى گویند: پدرش بدون فرزند مرد، و برخى گویند: در شکم مادر بود (که پدرش وفات یافت و سپس هم بدینا آمد) و برخى گویند: دو سال پیش از وفات پدرش متولد شد و اوست که در انتظارش باشند ولى خداى عزوجل دوست دارد شیعه را بیازماید)) در زمان (غیبت ) است اى زراره اهل باطل شک مى کنند، زراره گوید: من عرضکردم ، قربانت ، اگر من به آن زمان رسیدم چکار کنم ؟ فرمود: اى زراره : اگر به آن زمان رسیدى ، با این دعا از خدا بخواه : ((خدایا خودت را به من بشناسان ، زیرا اگر تو خودت را به من نشناسانى ، من رسولت را نشناسم (براى اینکه هر کس خدا را شناخت ، بر او لازم مى داند، که از راه لطف بندگانش را هدایت کند و کسى که خدا را نشناخت ، فرستاده او را هم نمى شناسد) خدایا تو پیغمبرت را بمن بشناسان ، زیرا اگر تو پیغمبرت را بمن نشناسانى ، من حجت ترا نشناسم (براى اینکه امام جانشین پیغمبر و دست نشانده او به دستور خداست و مقام و ارزش جانشین مربوط بمقام و ارزش جانشین گذار است از این جهت شیعه مى گوید: امام باید از لحاظ علم و عمل و اخلاق و عصمت مانند پیغمبر باشد) خدایا حجت خود را بمن بشناسان ، زیرا اگر تو حجتت را بمن نشناسانى ، از طریق دینم گمراه میشوم .

سپس فرمود: اى زراره ! بناچار جوانى در مدینه کشته مى شود، عرضکردم : قربانت ، مگر لشکر سفیانى او را نمى کشند؟ فرمود: نه ، بلکه او را لشکر آل بنى فلان بکشند، آن لشکر مى آید تا وارد مدینه مى شود و آن جوان را مى گیرد و مى کشد، پس چون او را از روى سرکشى و جور و ستم بکشد، مهلتشان بسر آید، در آن هنگام امید فرج داشته باش انشاء اللّه (مقصود از این جوان گویا همان نفس زکیه است که در علائم ظهور روایت شده است )

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۳۴ روایت ۵

 

 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَفْقِدُ النَّاسُ إِمَامَهُمْ یَشْهَدُ الْمَوْسِمَ فَیَرَاهُمْ وَ لَا یَرَوْنَهُ

عبیدبن زراره گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى فرمود: مردم امام خود را نیابند (گمشده و ناپیدا دانند) امام در موسم حج حاضر شود و مردم را ببیند ولى آنها او را نبینند

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۳۶ روایت ۶

 

عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَابُوسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَوَجَدْتُهُ مُتَفَکِّراً یَنْکُتُ فِى الْأَرْضِ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا لِى أَرَاکَ مُتَفَکِّراً تَنْکُتُ فِى الْأَرْضِ أَ رَغْبَةً مِنْکَ فِیهَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَغِبْتُ فِیهَا وَ لَا فِى الدُّنْیَا یَوْماً قَطُّ وَ لَکِنِّى فَکَّرْتُ فِى مَوْلُودٍ یَکُونُ مِنْ ظَهْرِى الْحَادِیَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِی هُوَ الْمَهْدِیُّ الَّذِی یَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً تَکُونُ لَهُ غَیْبَةٌ وَ حَیْرَةٌ یَضِلُّ فِیهَا أَقْوَامٌ وَ یَهْتَدِى فِیهَا آخَرُونَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ کَمْ تَکُونُ الْحَیْرَةُ وَ الْغَیْبَةُ قَالَ سِتَّةَ أَیَّامٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّ سِنِینَ فَقُلْتُ وَ إِنَّ هَذَا لَکَائِنٌ فَقَالَ نَعَمْ کَمَا أَنَّهُ مَخْلُوقٌ وَ أَنَّى لَکَ بِهَذَا الْأَمْرِ یَا أَصْبَغُ أُولَئِکَ خِیَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَعَ خِیَارِ أَبْرَارِ هَذِهِ الْعِتْرَةِ فَقُلْتُ ثُمَّ مَا یَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ ثُمَّ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ فَإِنَّ لَهُ بَدَاءَاتٍ وَ إِرَادَاتٍ وَ غَایَاتٍ وَ نِهَایَاتِ

اصبغ بن نباته گوید: خدمت امیرالمؤ منین علیه السلام آمدم و دیدم آنحضرت متفکر است و زمین را خط میکشد، عرضکردم : اى امیرالمؤ منین ! چرا شما را متفکر مى بینم و بزمین خط میکشى ، مگر بآن (خلافت در روى زمین ) رغبت کرده اى ؟ فرمود: نه ، بخدا، هرگز روزى نبوده که بخلافت یا بدنیا رغبت کنم ، ولى فکر مى کردم درباره مولودیکه فرزند یازدهم من است ، او همان مهدى است که زمین را از عدل و داد پر کند، چنانکه از جور و ستم پر شده باشد. براى او غیبت و سرگردانى است (هر زمانى در شهرى بسر مى برد) که مردمى در آن زمان گمراه گردند و دیگران هدایت شوند، عرضکردم : یا امیرالمؤ منین ، آن سرگردانى و غیبت تا چه اندازه است ؟ فرمود: شش روز یا شش ماه یا شش سال ، عرضکردم : این امر (غیبت و سرگردانى ) شدنى است ؟! فرمود: آرى چنانکه خود او خلق شدنى است (غیبتش هم قطعى و مسلم است ) ولى اى اصبغ تو کجا و این امر؟ آنها (که زمان غیبت را درک میکنند) نیکان این امت با نیکان این عترت (خاندان پیغمبر صلى اللّه علیه و آله )اند، عرضکردم : پس از آن چه میشود؟ فرمود: پس از آن هر چه خدا خواهد مى شود، همانا خدا را، بداها و اراده ها و غایات و پایانهاست

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۳۶ روایت ۷

 

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا نَحْنُ کَنُجُومِ السَّمَاءِ کُلَّمَا غَابَ نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ حَتَّى إِذَا أَشَرْتُمْ بِأَصَابِعِکُمْ وَ مِلْتُمْ بِأَعْنَاقِکُمْ غَیَّبَ اللَّهُ عَنْکُمْ نَجْمَکُمْ فَاسْتَوَتْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ یُعْرَفْ أَیٌّ مِنْ أَیٍّ فَإِذَا طَلَعَ نَجْمُکُمْ فَاحْمَدُوا رَبَّکُمْ

معروف بن خربوذ گوید امام باقر علیه السلام فرمود: ما ائمه مانند اختران آسمانیم که هرگاه اخترى غروب کند، اختر دیگرى طالع شود، (هرگاه امامى بمیرد، امامى دیگر جانشین شود) تا زمانیکه با انگشت اشاره کنید و گردن بسویش کج کنید (یعنى تقیه را ترک کنید و امر امامتش را شهرت دهید) خدا اخترش را از شما پنهان کند و فرزندان عبد المطلب مساوى شوند و امام از غیر امام شناخته نشود، پس چون اختر شما طالع شد، (امامتان ظاهر شد) پروردگارتانرا سپاس گوئید

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۳۷ روایت ۸

 

عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا فُقِدَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِى أَدْیَانِکُمْ لَا یُزِیلُکُمْ عَنْهَا أَحَدٌ یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَیْبَةٍ حَتَّى یَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ کَانَ یَقُولُ بِهِ إِنَّمَا هِیَ مِحْنَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ امْتَحَنَ بِهَا خَلْقَهُ لَوْ عَلِمَ آبَاؤُکُمْ وَ أَجْدَادُکُمْ دِیناً أَصَحَّ مِنْ هَذَا لَاتَّبَعُوهُ قَالَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِى مَنِ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ عُقُولُکُمْ تَصْغُرُ عَنْ هَذَا وَ أَحْلَامُکُمْ تَضِیقُ عَنْ حَمْلِهِ وَ لَکِنْ إِنْ تَعِیشُوا فَسَوْفَ تُدْرِکُونَهُ

على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر علیه السلام نقل کند که فرمود: هرگاه پنجمین فرزند هفتمین ناپدید شود(مراد به هفتمین خود آنحضرت و مراد بفرزند پنجم ، حضرت صاحب الامر علیه السلام است و گویا تعبیر باین جمله بواسطه اشاره و تعریفش بطایفه و اقفیه است که امام هفتم را صاحب غیبت میدانند و به پنج امام بعد از وى معتقد نیستند)خدا را، خدا را، نسبت بدینتان مواظب باشید، مبادا کسى شما را از دینتان جدا کند، پسر جان (در عرب رسم است که ببرادر کوچکتر از نظر تلطف و مهربانى بنى (پسر جان ) میگویند و ممکن است خطاب بهمه فرزندانش در حضور برادرش بوده باشد) ناچار صاحب الامر غیبتى کند که معتقدین بامامت هم از آن برگردند، همانا امر غیبت یک آزمایشى است از جانب خداى عزوجل که خلقش را بوسیله آن بیازماید، اگر پدران و اجداد شما (امامان و پیغمبران پیشین ) دینى درست تر از این دین سراغ داشتند، از آن پیروى میکردند (پس اگر دیگران بواسطه طول غیبت امام از دین برگشتند شما ثابت و پا برجا باشید) من عرضرکردم : آقاى من ! پنجمین فرزند هفتمین کیست ؟ فرمود. پسر جان ! عقل شما از درک آن کوچکتر و مغز شما از گنجایش آن تنگتر است ولى اگر زنده باشید بدان خواهید رسید

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۳۲ روایت ۲

 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَاوِرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ التَّنْوِیهَ أَمَا وَ اللَّهِ لَیَغِیبَنَّ إِمَامُکُمْ سِنِیناً مِنْ دَهْرِکُمْ وَ لَتُمَحَّصُنَّ حَتَّى یُقَالَ مَاتَ قُتِلَ هَلَکَ بِأَیِّ وَادٍ سَلَکَ وَ لَتَدْمَعَنَّ عَلَیْهِ عُیُونُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَتُکْفَؤُنَّ کَمَا تُکْفَأُ السُّفُنُ فِى أَمْوَاجِ الْبَحْرِ فَلَا یَنْجُو إِلَّا مَنْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَهُ وَ کَتَبَ فِى قَلْبِهِ الْإِیمَانَ وَ أَیَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ لَتُرْفَعَنَّ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَایَةً مُشْتَبِهَةً لَا یُدْرَى أَیٌّ مِنْ أَیٍّ قَالَ فَبَکَیْتُ ثُمَّ قُلْتُ فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى شَمْسٍ دَاخِلَةٍ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَرَى هَذِهِ الشَّمْسَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَأَمْرُنَا أَبْیَنُ مِنْ هَذِهِ الشَّمْسِ

مفضل بن عمر گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى فرمود: بپرهیزید از شهرت دادن و فاش کردن (خصوصیات امر امام دوازدهم علیه السلام ) همانا بخدا که امام شما سالهاى سال از روزگار این جهان غایب شود و هر آینه شما در فشار آزمایش قرار گیرید تا آنجا که بگویند: امام مرد، کشته شد، بکدام دره افتاد ولى دیده اهل ایمان بر او اشک بارد، و شما مانند کشتیهاى گرفتار امواج دریا متزلزل و سرنگون شوید، و نجات و خلاصى نیست ، جز براى کسى که خدا از او پیمان گرفته و ایمان را در دلش ثبت کرده و بوسیله روحى از جانب خود تقویتش نموده ، همانا دوازده پرچم مشتبه برافراشته گردد که هیچ یک از دیگرى تشخیص داده نشود (حق از باطل شناخته نشود).

مفضل گوید: من گریستم و عرضکردم : پس ما چه کنیم ؟ حضرت بشعاعى از خورشید که در ایوان تابیده بود اشاره کرد و فرمود: اى ابا عبداللّه : این آفتاب را میبینى ؟ عرضکردم : آرى ، فرمود: به خدا امر ما از این آفتاب روشنتر است (یعنى علوم و معجزات و اخلاق و کمالات امام زمان علیه السلام براى راهنمائى مردم بحق از آفتاب روشن تر است ).

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۳۳ روایت ۳

 

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجْرَانَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِى صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ شَبَهاً مِنْ یُوسُفَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَأَنَّکَ تَذْکُرُهُ حَیَاتَهُ أَوْ غَیْبَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِى وَ مَا یُنْکَرُ مِنْ ذَلِکَ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْبَاهُ الْخَنَازِیرِ إِنَّ إِخْوَةَ یُوسُفَ ع کَانُوا أَسْبَاطاً أَوْلَادَ الْأَنْبِیَاءِ تَاجَرُوا یُوسُفَ وَ بَایَعُوهُ وَ خَاطَبُوهُ وَ هُمْ إِخْوَتُهُ وَ هُوَ أَخُوهُمْ فَلَمْ یَعْرِفُوهُ حَتَّى قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَ هَذَا أَخِى فَمَا تُنْکِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْمَلْعُونَةُ أَنْ یَفْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِحُجَّتِهِ فِى وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ کَمَا فَعَلَ بِیُوسُفَ إِنَّ یُوسُفَ ع کَانَ إِلَیْهِ مُلْکُ مِصْرَ وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ وَالِدِهِ مَسِیرَةُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَلَوْ أَرَادَ أَنْ یُعْلِمَهُ لَقَدَرَ عَلَى ذَلِکَ لَقَدْ سَارَ یَعْقُوبُ ع وَ وُلْدُهُ عِنْدَ الْبِشَارَةِ تِسْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ بَدْوِهِمْ إِلَى مِصْرَ فَمَا تُنْکِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ یَفْعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِحُجَّتِهِ کَمَا فَعَلَ بِیُوسُفَ أَنْ یَمْشِیَ فِی أَسْوَاقِهِمْ وَ یَطَأَ بُسُطَهُمْ حَتَّى یَأْذَنَ اللَّهُ فِى ذَلِکَ لَهُ کَمَا أَذِنَ لِیُوسُفَ قَالُوا أَ إِنَّکَ لَأَنْتَ یُوسُفُ قالَ أَنَا یُوسُفُ

سدیر صیرفى گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى فرمود: همانا صاحب الامر علیه السلام شباهتهائى بجناب یوسف علیه السلام دارد، بحضرت عرضکردم : گویا امر زندگى یا امر غیبت آنحضرت را یاد میکنید، فرمود: خوک و شان این امت چه چیز را انکار میکنند؟! همانا برادران یوست نوادگان و فرزندان پیغمبران بودند و با او (در مصر) تجارت و معامله کردند و سخن گفتند، بعلاوه ایشان برادر او و او برادر ایشان بود، با وجود این همه او را نشناختند تا آنکه خودش گفت : ((من یوسفم و این برادر منست )) پس چرا لعنت شدگان این امت انکار میکنند که خداى عزوجل در یکزمانى با حجت خود همان کند که با یوسف کرد. (یعنى او را تا مدتى غایب کند که چون او را ببینند نشناسند).

همانا یوسف سلطان (مشهور و مقتدر) مصر بود و فاصله میان او و پدرش ۱۸ روز راه بود، اگر میخواست پدرش را بیاگاهاند میتوانست ، ولى یعقوب و فرزندانش پس از دریافت مژده یوسف ، فاصله میان ده خود و شهر مصر را در مدت نه روز پیمودند. پس این امت چرا انکار میکنند که خداى عزوجل با حجت خود همان کند که با یوسف کرد، بطوریکه او در بازارهاى ایشان راه رود و پاى روى فرش آنها گذارد (با وجود این او را نشناسند) تا خدا درباره او اجازه دهد، چنانکه به یوسف اجازه فرمود و آنها گفتند همین تو خود یوسف هستى ؟!! گفت : من یوسفم

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۱۳۴ روایت ۴


موضوعات مرتبط: روایات آخرالزمانی
[ جمعه ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ ] [ 14:27 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
   پیشگویی‌ها و هشدارها در آخرالزمان زرتشتی
 مقدمه:
از آنچه گذشت روشن شد که تار و پود دین زرتشت، مانند مسیحیت و یهودیت با تفکر هزاره گرایی تنیده شده که از آن به فرشو کرتی یاد می کنند. زرتشت نیز با بررسی اوضاع و احوال جهان در پایان تاریخ زمزمه هایی را بر زبان جاری می سازد که گویای آغاز دوباره عصر عسرت و سختیهای بشر است. وی در پیشگوئیهای آخرالزمانی خویش به شرایط و اوضاع طبیعی جهان در آخرالزمان التفاتی ویژه داشته و پیامدهای آن را مستقیما متوجه انسان و به واسطه رفتارهای جاهلانه انسان می داند. رفتارهایی که  گویای توسعه آسیب های اخلاقی  انسان آخرالزمانی بوده و ارزشهای انسانی را در قلمرو فضیلتهای فراموش شده و از یاد رفته وی قرار می دهد. در این گفتار بر آنیم تا نیم نگاهی هر چند کوتاه به آسیب شناسی آخرالزمانی دیانت زرتشتی انداخته و مولفه های اصلی دیدگاه زرتشتی را در این مساله مورد بررسی و ارزیابی قرا دهیم.
 
هشدارهای زرتشتی و مساله پایان تاریخ:  
پیشگوئی های زرتشت نسبت به آخرالزمان آمیخته با هشدارهایی است که پرده از اوضاع بحرانی جهان در روزگار واپسین بر می دارد. دین زرتشت آخرالزمان را تنیده در بحرانهای گوناگون دانسته و از بلاها، و مصائبی که پیش روی فرزند انسان قرار می گیرد، به عنوان امتحانی بزرگ و سرنوشت ساز حکایت می کند، که در نهایت به پیروزی نور بر  ظلمت ختم می شود.
زرتشت عمدتا نقطه جغرافیایی ظهور و بروز این اتفاقات را ایران زمین دانسته و دیدگاه آخرالزمانی خویش را در این قلمرو مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد:
«دیوان ژولیده موی از خطه ی خراسان به ایرانشهر برسند و افراشته پرچم باشند. آن دیوان ژولیده موی، فریفتار (کسی که آنچه گوید را نکند) باشند مهر پدر از پسر و برادر از برادر برود (همه از هم بری شوند). محصول زمین کم شود و میوه تخم ندهد. در آن بدترین هنگام، یک مرغ را از مردم دیندار بیشتر ارزش دهند (همه به دنبال غذا باشند) . در آن هنگام سخت، پست ترین بندگان خدا به پادشاهی شهرهای ایران فراز روند همه آزمند و ناسزا دین باشند باد گرم و سرد زیاد بیاید باران به هنگام خویش نبارد سپندارمذ (فرشته ی نگهبان زمین) دهان باز کند و هرگونه گوهر و فلز مانند طلا و نقره پدیدار شود پادشاهی ایران به قبایل ترک، آتور (غیر تورانی)، توپیذ (تبتی) چون اودرک (یکی از قبایل خزر) رسد. بسا مردم نابکاریها مانند غلامبارگی و نزدیکی با زنان بی نماز کنند و هوا پرستی انجام دهند. در این هنگام سخت، شب از روز روشن تر شود.» (1)
پیشگوئیهای زرتشت نسبت به آخرالزمان آمیخته با هشدارهایی است که پرده از اوضاع بحرانی جهان در روزگار واپسین بر می دارد. دین زرتشت آخرالزمان را تنیده در بحرانهای گوناگون دانسته و از بلاها، و مصائبی که پیش روی فرزند انسان قرار می گیرد ،به عنوان امتحانی بزرگ و سرنوشت ساز حکایت می کند،که در نهایت به پیروزی نور بر ظلمت ختم می شود
«ای سپیتامان زرتشت! چون دیو ژولیده موی از تخمه ی خشم پدید آید، نخست از خراسان پرچم سیاهی پیدا شود. نزدیک اروندرود (نزدیک عراق) سه کارزار کنند آنچنان کارزاری کنند که هزار زن از پس مردی ببینند و بگریند. دشمنان خدا تباه شوند و شهرهای ایران دوباره آباد گردد.»(2)
از دیگر علائمی که در ادبیات آخرالزمانی دین زرتشت به چشم می خورد، تغییرات شگفتى است که در آسمان و جهان خاکى رخ مى‏دهد که خود باعث بروز دگرگونى‏هاى اساسى در نظام طبیعت است. از آن جمله مى‏توان به ایستادن خورشید و تغییر رنگ ماه، کوتاه شدن سال و ماه و روز، بروز زمین‏لرزه‏هاى شدید و باران‏هاى نا به ‌هنگام اشاره نمود:
«خورشید نشان سهم‌ناکى بنمایاند و ماه از رنگ بگردد و در جهان، سهم‌ناکى و تیرگى و تاریکى باشد. به آسمان نشان‏هاى گوناگون پیدا آید و زمین‏لرزه بسیار باشد و باد سخت‏تر آید و به جهان نیاز و تنگى و دشوارى بیشتر پدیدار آید… .»(3)
«در آن هنگام بادهاى سرد و گرم فراوان مى‏وزند و نظم فصول سال به هم مى‏خورد، ابرهاى بى‏باران بر فراز آسمان ظاهر مى‏شود و به ‌جاى آب از ابرها جانوران زیان‌کار مى‏بارد.»(4)
...«و ابر کام‌کار و باد تندرو، به هنگام و زمان خویش باران نشایند کرد. ابر سهمگین همه آسمان را چون شب تار کند. باد گرم و باد سرد بیاید و بر و تخمه دانه‏ها را ببرد. باران نیز به هنگام خویش نبارد و بیشتر خرفستر (جانوران زیان‌کار) ببارد تا آب. و آب رودخانه‏ها و جوی‌باران بکاهد و آن را افزایش نباشد.» (5)
در آن هنگام ستارگان گناه‌کار (سیارات هفت‌گانه) از بند رها مى‏شوند و با رها شدن آنها، آشوب و ویرانى افزایش می‌یابد و جهان را فرا مى‏گیرد:
«… نشان‏هاى آسمان پدیدار آید، یعنى ستارگان گناه‌کار از بند رسته شوند.» (6)
از مهمترین مصیبتهایی که در آخرالزمان فرزند انسان را تهدید می کند کفر، الحاد، و بی دینی است که با انواع مظاهر ریا و نفاق و تظاهر به تدین همراه است. بطوری که ارزشهای انسانی به فراموشی سپرده شده و جای خود را به حرص و طمع به مادیات و مظاهر دنیا  می دهد:
«در آن زمانه پست، همه مردم نیز چون حاکمان‌شان فریفتار و ناراستند و دیو آز بر همگان چیره شده و آنان را به سختى و گناه‌کارى کشیده است.(7)»
از دیگر علائمی که در ادبیات آخرالزمانی دین زرتشت به چشم می خورد، ، تغییرات شگفتى است که در آسمان و جهان خاکى رخ مى‏دهد که خود باعث بروز دگرگونى‏هاى اساسى در نظام طبیعت است. از آن جمله مى‏توان به ایستادن خورشید و تغییر رنگ ماه، کوتاه شدن سال و ماه و روز، بروز زمین‏لرزه‏هاى شدید و باران‏هاى نابه‌هنگام اشاره نمود
«... و مردم را که در آن زمان زاید، زور و نیرو کمتر باشد و بدگمان‌تر و فریفتارتر بس شوند که مهرِ روان [و دل‌بستگى به رستگارى روان] کمتر دارند و آزرم [و حرمت] نان و نمک ندارند. پس چون مردم بتر و بداندیش و بدکیش اهلموغ[(8)[باشند]، آن [مردم] را دوست خویش شمارند.»(9)
«در آن زمان، کشتن مرغى و انسانى نیک، برابر شود. کار نیک و کرفه (ثواب) از دست مردمان کمتر رود. خردان به بزرگى و پادشاهى رسند و بزرگان به بندگى و بی‌نوایى.»(10)
«اى زرتشت سپیتمان! در آن زمان شگفت، ... [به سبب] بدخواهى و فرمان‌روایى بد و داورى دروغ بسیار که بر ایشان آمده است، زندگى ایشان را بایسته نیست [و] مرگ را به آرزو خواهند.»(11)
«در آن دنیاى وانفسا، دین و دین‌دارى و روحانیان مذهبى که نگه‌دارندگان قوانین دینى محسوب مى‏شوند و داعیه‏دار صیانت از آداب و رسوم و آیین‏هاى مذهبى هستند، آن‌چنان به فساد و تباهى کشانیده مى‏شوند که دین‌داران و روحانیان در میان خلق، گناه‌کارترین مردمند؛ به ‌طورى که از پنج گناه، سه گناه را ایشان مرتکب مى‏شوند. آنان بدون هیچ دغدغه‏اى از انجام وظایف دینى خویش سرباز می‌زنند و بیمى از دوزخ ندارند. در حق هم بدگویى می‌کنند و یک‌دیگر را به سخره می‌گیرند و به همین دلیل، مردم نیز به قول و فعلشان بى‏اعتمادند و گفتار و فتواى دروغ‌زنان و افسوس‌گران را به جاى ایشان ارج مى‏نهند.»(12)
«در آن هنگامه از هر هزار یا ده‌هزار تن، تنها یک نفر به دین گرود و آن یک نیز بدان عمل نکند. در نتیجه دین به‌طور کلى نزار و ناتوان شود و فساد، تباهى، روسپى‏گرى، غلام‌بارگى، دروغ و مرگ همه جهان را فرا مى‏گیرد.»(13)
 
پی نوشتها:
1-  زند بهمن یسن، بهمن یشت چهارم
2-  همان- بهمن یشت هفتم
3-  زند وهومن یسن، 4:6
4-  داستان گشتاسب، تهمورس، ص309
5-  زند وهومن یسن، 4: 42ـ46,
6-  جاماسپی، ص88, (به نقل از: نجات‏بخشی در ادیان، ص64)
7-  زند بهمن یسن، ص306,
8-  اشموگ یا اشموغ و در اوستا: اَشِمَئوغَ و لفظاً به معنای برهم‌زن ا (راستی) است، که در اوستا غالباً به معنای گم‌راه‌کننده آمده است. به عبارت دیگر، اهلموغ و اشموغ بدعت‌گذار در دین است که آرای پوریوتکیشان را نقض می‌کند.
9-  ام. او 29، ص307,
10- زند بهمن یسن، 21:4 و 36؛ ام. او 29، ص305، 308 و 347,
11- زند بهمن یسن،49:4,
12- همان، 4: 37ـ40؛ ام. او 29، ص308ـ309,
13- زند بهمن یسن، 31:4ـ32,

منبع این مطلب : سایت تبیان http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=205039


موضوعات مرتبط: پیشگویی ها
[ شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ ] [ 21:38 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ ] [ 3:19 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
مستند لحظه ی دیدار

دانلود مستند لحظه ی دیدار

[ جمعه ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ ] [ 17:34 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

سفارش خدا به انسان ها و مسلمانان


مقدمه : همانگونه که می دانیم قرآن برای یک زمان و یک مقطع خاصی در تاریخ نازل نشده است و در هر زمانی کاربرد دارد و عبرت های آن برای هر زمانی قابل فهم است . این از جمله ویژگی های این کتاب است که مطمئنا از اعجازهای این کتاب عظیم الشان است .

متن اصلی : خداوند بارها و بارها در قرآن انسان ها و مسلمانان را سفارش کرده است که دین اسلام را برگزینند و فرقه فرقه و متفرق نشوند . اما با این وجود به وضوح می بینیم که باز هم ادیان مختلف وجود دارد و با این همه تاکید باز هم مسلمانان فرقه فرقه شدند و باز هم برای خود و دیگران فلسفه های مختلف می بافند که شاید درست و شاید غلط باشد و مسلما همه ی فرقه ها درست نمی گویند یا در واقع همه ی فرقه ها سخنشان کامل نیست و متاسفانه هر فرقه ای استنباط خاصی می کند و هر کدام خودشان را برتر می دانند می گویند ما درست می گوئیم و خدا میداند که کدام راست می گویند .

از جمله این فرقه ها : شیعه و سنی است که هر کدام احکام و حرفهای متفاوتی می زنند و در این مواقع عقل سلیم حکم می کند که به خدا پناه ببریم و جز کلام خدا به چیزی توجه نکنیم و هر چیزی که خارج از محدوده ی منطق و انصاف است را دور بیاندازیم . البته بماند که پیامبر ص و آل محمد ع چیزی جز سخن حق نمی گویند .

خداوند در برخی آیات راه را برای انسان از واضح هم واضح تر فرموده است و سخن حق را باید از صاحب حق که خداوند متعال است شنید و اطاعت کرد .

نمونه آیات :

آیهء 92 و 93 سورهء انبیاء :

اینک طریقهء واحد و دین یگانهء شما آئین پاک اسلام است و من یکتا پروردگار و آفرینندهء شما هستم ، پس تنها مرا پرستش کنید (92) . و امت ( با این سفارش ) باز در کار دین بین خود تفرقه و اختلاف انداختند (93) .

آیهء 32 سورهء روم :

از كسانى كه دين خود را قطعه قطعه كردند و فرقه فرقه شدند هر حزبى بدانچه پيش آنهاست دلخوش شدند .

( آیا شیعه و سنی فرقه های اسلام نیستند که هر کدام فکر می کنند که خودشان درست می گویند ؟ )

 

آیهء 159 سورهء انعام :

كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هيچ گونه مسؤول ايشان نيستى كارشان فقط با خداست آنگاه به آنچه انجام مى‏دادند آگاهشان خواهد كرد .

( آیا به این فکر کرده اید که اگر شیعه یا سنی یا ... باشید ، و فرقهء شما اشتباه باشد ، حساب کار با خدا است و خدا همانگونه که بسیار مهربان و بخشنده است ، همانگونه هم سخت عقاب و سخت کیفر است . آیا به این فکر کرده اید که ممکن است در فرقهء اشتباه باشید . آنگاه عاقبت ما چگونه می شود ؟ آیا بهتر نیست اسلام را برگزینیم و از فرقه گری و لجبازی دست برداریم ؟ آیا هدایت گر و راستگو تر از خدا و کلام خدا می توان پیدا کرد ؟ قسم به آنچه که لایق قسم است که راستگوتر و داناتر از خدا وجود ندارد . )

آیهء 100 سورهء آل عمران :

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اگر از فرقه‏اى از اهل كتاب فرمان بريد شما را پس از ايمانتان به حال كفر برمى‏گردانند .

( به این آیه فوق العاده دقت کنید که خداوند چگونه مردم را تذکر می دهد که فرقه فرقه نشوید . آیا در آیهء بالا به جز فرقهء اهل کتاب ( یهود و نصارا ) نمی توان آیه را به شیعه و سنی نسبت داد که هر دو (حتی به ظاهر) از آخرین کتاب نازل شده از جانب خدا (قرآن) اطاعت می کنند ولی هر کدام احکام و موضوعات مختلفی دارند و هر کدام فتواهای خاصی می دهند و در بسیاری از موارد اختلاف دارند ؟ آیا این اتمام حجت خداوند برای همه ی فرقه ها چه مسیحی و چه یهودی و چه مسلمان ( شیعه و سنی ) نیست ؟ پس چرا ما مسلمانان با این همه تاکید باز فرقه فرقه شده ایم و هر کدام می گویند ما راستگو هستیم و دیگری دروغگو است و اینگونه مردم را به شک می اندازند . آیا بهتر نیست فقط از قرآن اطاعت کنیم ؟ ) .

آیهء 13 سورهء توبه :

از (احكام) دين آنچه را كه به نوح در باره آن سفارش كرد براى شما تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كرديم و آنچه را كه در باره آن به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم كه دين را برپا داريد و در آن تفرقه‏اندازى مكنيد بر مشركان آنچه كه ايشان را به سوى آن فرا مى‏خوانى گران مى‏آيد خدا هر كه را بخواهد به سوى خود برمى‏گزيند و هر كه را كه از در توبه درآيد به سوى خود راه مى‏نمايد .

 

توجه : قسمت مقدمه و متن اصلی عقیده و نوشتهء من است و از هیچ جایی کپی برداری نشده است و برداشت شخصی من است . مدت زیادی است که تحقیق می کنم و در هر دو فرقهء شیعه و سنی تفکراتی دیده میشود افراطی که شیعه ، سنی را متهم می کند و سنی ، شیعه را . پس عاقلانه ترین راه به نظر من راه اسلام است و بس . اسلام کتابی دارد به نام قرآن که راه هدایت است  و بس . البته قابل انکار نیست که اهل بیت پیامبر ص بر همین راه بوده اند و تاریخ قابل انکار نیست . اما همه ی پیامبران و پیامبر ص و چه آل پیامبر ص جز بر خدا بر کسی توکل نمی کردند و از کسی جز خدا مدد و یاری نمی خواستند .

 

پایان


موضوعات مرتبط: خدا و کتاب خدا (قرآن)
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ ] [ 19:44 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

تکذیب پیش بینی مایاها درباره پایان جهان

کانون ملی تاریخ و مردم شناسی مکزیک بیان میکند که خرابه های مربوط به قوم مایا تعریف و معنای دیگری از آنچه در سال 2012 بر جهان رخ خواهد داد را نشان میدهد اما این را نیز بیان میکند که شایعات مربوط به روز پایان جهان که احتمالا سال بعد است یک تفسیر اشتباه غربی است.
 

روز پنج شنبه کانون مورد نظر بیانیه ای را منتشر کرده که در آن به این موضوع اشاره شده که روز پایان جهان بر روی قسمت صخره ای منطقه کومالکالکو در قسمت جنوبی کشور حک شده است. بسیاری از متخصصان گفته اند که فقط یک بیان که بر روی کتیبه های قوم مایا که یک قرص سنگی است وجود دارد و آن قرص سنگی در بخش تورتوگرو در منطقه ساحلی – خلیجی تاباسکو قرار دارد.

ارتورمندز، یکی از سخنگویان کانون گفت که قطعه مورد نظر، سنگ کومالکالکو، سالها قبل کشف و دقیقا مورد مطالعا قرار گرفته است. این جسم نمایش داده نشده و در یک انبار نگهداری میشود.

نوشته های تورتوگرو و کومالکالکو، احتمالا در حدود 1300 سال پیش حکاکی شده است.

کانون مکزیکی، در همان روز پنج شنبه هشدار داد که تفکرات نادرست سبب تحریف تمدنهای قدیمی مانند مایا شده است. متخصصان آنها میگویند که مایاها بر این باورند که زمان بطور مداوم آغاز شده و پایان می یابد بدون هیچ اتفاقی که جهان را تحت تاثیر قرار دهد.

تکذیب پیش بینی مایاها درباره پایان جهان

محققان تمدن مایا که تلاش دارند هر نوع باور درباره توانایی این قوم برای پیش بینی سرنوشت جهان هستی را رد کنند، می گویند دلیلی برای نگرانی از آغاز سال 2012 وجود ندارد زیرا تا زمان پایان یافتن جهان زمان طولانی یا دست کم زمان نامشخصی باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقویم مایاها پایان چرخه پنج هزار و 126 ساله جهان را در تاریخی در حدود 12 دسامبر 2012 اعلام کرده است، تاریخی که در آن الهه جنگ و خلقت مایاها با نام “بولون یوکته” باز خواهد گشت. “اریک ولاسکوئز” محقق دانشگاه “نشنال اتونوموس” مکزیک می گوید باید کاملا درباره این موضوع آگاه باشیم، هیچ پیشگویی درباره سال 2012 وجود ندارد و این شایعات تنها اشتباهات و استدلالهای غلط بازاری هستند.

موسسه ملی تاریخ انسان شناسی در مکزیک نیز به شدت در تلاش است تا رگبار مداوم پیش گویی های پیشگوها را درباره پایان جهان هستی خنثی کند. در تقویم مایاها، تقویمی که نوشتن آن از سال سه هزار و 114 قبل از میلاد آغاز شده و به دوره های 394 ساله به نام “باکتون” تقسیم شده، عدد 13 عددی مقدس است و قرار است در سیزدهمین باکتون جهان پایان گیرد.

“سون گرونمیر” محقق سمبلهای مایایی در دانشگاه تروب در استرالیا که برای رمزگشایی از تقویم مایاها تلاش فراوانی انجام داده است می گوید این روز پایانی که در تقویم مایاها مشخص شده در واقع نشان دهنده آغاز دوره گذار از یک دوران به دوران بعدی است که در آن به اعتقاد مایاها “بولون یوکته” بازخواهد گشت.

بر اساس گزارش لایو ساینس، به گفته محققان از میان 15 هزار متن تصویری کشف شده در بخشهای مختلف امپراطوری مایاها، تنها دو اشاره به سال 2012 شده است. به گفته “آلفونسو لادنا” پروفسور دانشگاه “کامپلوتنز” در اسپانیا مایاها درباره بشریت، گرمای جهانی و یا پیش بینی ترکیب قطبهای زمین فکر نکرده اند و ما تنها نگرانی های خود را بر روی دانسته های باستانی آنها منعکس می کنیم.


موضوعات مرتبط: پیشگویی ها
[ شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ ] [ 16:19 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

ابهامات آخرالزمانی

در دوران کنونی ، یعنی زمانی که بیشترین گمانه زنی ها مبنی بر آمدن منجی آخرالزمان زده می شود و درباره ی آخرالزمان صحبت های زیادی می شود ، عده ای با برگزاری همایش ها و مراسم های سخنرانی به وضوح در مورد مسائلی حرف میزنند که سندیت مشخص و قطعی ندارند و اینگونه افراد به خودشان اجازه می دهند که هرگونه روایتی را به شخصی نسبت دهند و بگویند قطعا منجی آخرالزمان در زمان کنونی ظهور می کند و به راحتی با ذهن مردم بازی می کنند . برای نمونه به چند مورد از این مسائل اشاره می کنیم :

1. باقی ماندن 5 نشانه از 1200 نشانهء آخرالزمان : چنین چیزی به طور قطع مبهم است زیرا نشانه های حتمی ظهور فقط و فقط 5 مورد است و نشانه های دیگر غیرحتمی هستند و به هیچ عنوان نمی توان گفت 1200 نشانه وجود دارد . چنین چیزی محال و غیر ممکن است و اصلا سندیتی وجود ندارد که 1200 نشانه وجود داشته باشد .

شخصی با نام اسماعيل شفيعي سروستاني دوشنبه شب در همايش آخرالزمان که در دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) برگزار شده است گفته است : 7هزار روایت در مورد آخرالزمان وجود دارد !!! این موضوع اصلا سندیت ندارد و نباید اطمینان کرد زیرا شبهات در مورد تعداد روایات بسیار زیاد است و همچنین در زمان کنونی که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد ، احتمال دارد که عده ای روایت سازی کنند و بگویند این روایت جزء 1200 روایت یا 7000 روایت آمده است در حالی که چنین چیزی نباشد و هرکسی به خودش اجازه دهد که مثلا تحولاتی در کشورها را به آخرالزمان نسبت دهد و با افکار عمومی بازی کند . پس به هیچ عنوان نباید به اینگونه سخنان اطمینان کرد .

2 . فرماندهان حضرت ولی عصر عج همگی ایرانی هستند : این موضوع دروغ محض است و به هیچ عنوان سندیت ندارد و این موضوع را افرادی مطرح می کنند که می خواهند عده ای را به فرماندهان حضرت ولی عصر عج نسبت دهند . مانند مطرح شدن سید خراسانی که به آیت الله خامنه ای نسبت داده اند یا شعیب بن صالح که به آقای احمدی نژاد نسبت داده اند یا سید یمانی که به شیخ حسن نصرالله نسبت داده اند . مطرح شدن چنین مسائلی از سخنرانان یا دیگران نشان دهنده ی کم عقلی و بی خردی آنها است و نباید اینگونه نسبت ها را باور کرد .

3 . حضرت امام حسین ع پس از رجعت 300 سال حکومت می کنند : این موضوع هم قابل قبول نیست . چرا که در هیچ سندی ، به طور قطع گفته نشده است که هر کدام از امامان چقدر حکومت خواهند کرد و این موضوع صحت ندارد و اختلافات در این باره بسیار زیاد است .    

نکته : 1 . در این وبلاگ اگر از علائم غیر حتمی ظهور سخنی گفتیم جهت اطلاع افراد است و برای جهت دهی به افکار کسانی که به وبلاگ سر میزنند نیست . علائم حتمی 5 مورد هستند و بدون رخ دادن این 5 مورد هنوز حضرت مهدی عج ظهور نکرده اند . پس علائم غیر حتمی ممکن است رخ بدهند یا رخ ندهند .

2 . حرف افرادی که روایتی را نسبت به کسی می دهند را باور نکنید و تحت تاثیر قرار نگیرید . اینگونه افراد جز جهت دهی به افکار و جذب مردم و سوء استفاده از اعتقادات و افکار مردم هیچ هدف دیگری ندارند .

3 . این امکان وجود دارد که روایتی جعلی در این رابطه مطرح شود . پس بهتر است به این روایات توجه چندانی نشود . زیرا زمانی که حضرت ظهور کنند نفخ صور رخ میدهد و همه ی مردم جهان آن صیحه ی آسمانی را به زبان خود می شنوند و متوجه ظهور منجی می شوند .


موضوعات مرتبط: خبرهای مهم آخرالزمانی
[ جمعه ۱۳۹۰/۰۹/۱۸ ] [ 19:59 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

نگاهی به عربستان کنونی

عربستان که مرجع کشورهای اسلامی است و کعبه ( خانهء خدا ) و پیکر آخرین پیامبر جهان حضرت محمد صل الله علیه وآل وسلم و چند تن از آل محمد ع در این کشور واقع شده است اکنون در تغییر و تحولات کاملا بی سابقه و مبهم است . مرگ ولی عهد عربستان سلطان بن عبدالعزیز که جانشین ملک عبدالله بن عبدالعزیز بود آینده ی عربستان را کاملا نامشخص کرده است . همچنین بیماری پادشاه کنونی عربستان که او را کاملا زمین گیر کرده است از مرگ وی را خبر می دهد . این در صورتی است که با مرگ ملک عبدالله پادشاه کنونی ، جانشینی وجود نخواهد داشت و باید از میان شاهزاده ها پادشاه بعدی مشخص شود که تعداد شاهزاده ها بسیار زیاد است و مسلما هیچکدام از آنها برای از دست دادن پادشاهی عقب نشینی نخواهد کرد . نکته ی قابل ذکر اینجاست که در زمان تشیع جنازه ی ولی عهد عربستان دو شاهزاده با یکدیگر درگیر شدند و گفته می شود درگیری آنها به خاطر مسائل سیاسی ( شاید اختلاف نظر در جانشینی ) بوده است .

پیامبر ص در حدیثی می فرمایند : در آخرالزمان در حجاز مردی به حکومت می رسد که نام حیوان دارد . پس از او مردی به حکومت می رسد که نام عبدالله دارد . هرکس سه بار خبر مرگ عبدالله را به من بدهد من سه بار مژده ی ظهور به او میدهم . پس از مرگ عبدالله در حجاز حکومت های چند ماهه و چند روزه می رسد .   ( یعنی حکومت دائمی تشکیل نمی شود )

این روایت کاملا با زمان کنونی مطابقت دارد : قبل از عبدالله کنونی در عربستان شخصی حاکم بود به نام فهد بن عبدالعزیز که برادر ملک عبدالله است . از جمله : فَهَد به معنی حیوان درنده خو و یوزپلنگ هم ترجمه شده است .

قانون کنونی عربستان چنین است که سلطنت از برادر به برادر می رسد نه از پدر به پسر . برادران فهد که حدود پنجاه نفر بوده اند همگی فوت شده اند و یک نفر دیگر مانده است که آن هم ملک عبدالله کنونی است . در قانون اساسی عربستان تعریف نشده است که اگر برادری نبود چه کسی به حکومت برسد و مثل اینکه پادشاه بعدی به وسیله ی شورا انتخاب می شود . پس آینده ی عربستان نامشخص است و حاکمی از پیش تعیین شده وجود ندارد . زیرا همه ی برادران فهد فوت شده اند به جز امیر عبدالله بن عبدالعزیز که هم اکنون پادشاه عربستان است .

امام صادق ع فرموده اند :

 آنگاه كه مرگ عبد الله فرا رسد، مردم در جانشینى او نسبت به هیچكس به توافق نمى رسند و این جریان تا ظهور حضرت صاحب الامر همچنان ادامه مى یابد ، عمر سلطنت هاى چندین ساله بسر آمده ، نوبت به پادشاهى چند ماهه و چند روزه فرا می رسد .

ابو بصیر می گوید که پرسیدم : آیا این وضع به طول می انجامد .

امام صادق ع می فرماید : هرگز

و این درگیرى بعد از كشته شدن این پادشاه (عبدالله ) منجر به كشمكش بین قبیله هاى حجاز مى شود

 ( منبع : بحار 52 ص 210 و 240 )

در روایتی دیگر خوانده ام که سران حجاز چهل روز مرگ پادشاه را پنهان می کنند .

 

به امید اینکه روایات نقل شده مربوط به همین زمان کنونی باشد و

منجی آخرالزمان در همین زمان ظهور کند و شاهد حکومت جهانی

و عادلانه و اسلامی حضرت مهدی عج باشیم .


موضوعات مرتبط: اخرالزمان، علائم ظهور، خبرهای مهم آخرالزمانی
[ یکشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ ] [ 21:0 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
تحولات و اتفاقات بی سابقه

تظاهرات ضد حکومت در آسیا : تونس ، مصر ، لیبی ، یمن ، بحرین , مغرب , عمان ، اردن , آذربایجان , عربستان

جنگ مسلحانهء داخلی در سوریه

گسترش تظاهرات دولتی در اروپا : ایتالیا ، انگلیس ، فرانسه ، پرتغال ، یونان ، اسپانیا ، آلمان ، آمریکا ، بلغارستان ، ایرلند ، رومانی ، اسرائیل

سقوط سران اروپا : یونان ، ایتالیا ، اسپانیا ، رومانی

سقوط پادشاهان عرب : تونس / مصر / لیبی /  یمن / به زودی بحرین

انقلاب کشورها : تونس ، لیبی ، مصر ؟

تظاهرات در مادرید اسپانیا و تغییر نام یک میدان به میدان آزادی 2011

تظاهرات بی سابقه علیه دولت در بیش از 80 کشور دنیا 2011

خروج نظامیان آمریکا از کشور استراتژیک اسلامی ( عراق )

* مرگ ولی عهد عربستان سلطان بن عبدالعزیز ، نایف بن عبدالعزیز

* پادشاه عربستان ، ملک عبدالله 88 ساله در بستر بیماری ( امیدوارم این همان ملک عبدالله آخرالزمان باشد )

بلاهای طبیعی : فاجعه ی خشکسالی در سومالی ، سیل گسترده در ایتالیا ، سرمای کم سابقه در اروپا و تلفات جانی


* آیا دنیا برای ظهور آماده می شود ؟

* آیااین اتفاقات بی سابقه دردنیا مقدمهء اتفاق بزرگتری خواهد بود ؟

* آیا بعد از هزاران سال دنیا از ظلم و ستم خسته شده است ؟


موضوعات مرتبط: متفرقه و جالب
[ شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ ] [ 15:28 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

خبر آمدن پیامبر خاتم ( حضرت محمد ص ) در تورات

1 . در سفر تکوین باب 17 آیه 20 نوشته : خداوند به ابراهیم می فرماید : و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم . اینک او را برکت داده و بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم و دوازده رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود اوردم . * نکته : اگر منظور از دوازده رئیس دوازده امام شیعیان نیست پس کدام دوازده نفر اند ؟

2 . در کتاب اشعیاء نبی باب 2 آیه 2 نوشته : و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه ی خداوند ( مکه ) بر قله ی کوهها ثابت خواهد شد ( که کعبه و قبله است ) و فوق تلها برافراشته خواهد گردید ( از نظر توجه ) و جمیع امتها به سوی ان روان خواهند شد و قومهای بسیار عزیمت کرده خواهند گفت : بیائید تا به کوه خداوند و خانه ی خدای یعقوب برآئیم تا طریقهای خویش ( اسلام ) را به ما تعلیم دهد و به راههای وی سلوک نمائیم تا اخر ...

3 . در سفر تثنیه باب 18 ایه 1 نوشته : یهوه خدایت نبی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید او را بشنوید ... ( پس مسلما منظور حضرت محمد ص است زیرا عیسی ع مثل موسی ع از پدر و مادر متولد نشد ) نبی را از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد . کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کسی که سخنان مرا که او باشم از من گوید نشوند / من از او مطالبه خواهم کرد .

4 . در کتاب اشعیاء نبی باب 2 ایه 19 نوشته : هنگامی که او ( رسول خاتم ) برخیزد ( مبعوث شود ) تا زمین را متزلزل سازد در آن روز مردم بت های نقره و بت های طلای خود را که برای عبادت خویش ساخته از نزد موش کوران و خفاش ها خواهند انداخت . * نکته : اگر منظور زمان حضرت محمد ص نیست پس چه زمانی است ؟

5 . در تورات موسی نوشته : هرگاه امت اخیره اتباع راکب بعیر آید با کوشش پروردگار را تسبیح کنند . تسبیح جدید در معبدهای تازه . پس باید بنی اسرائیل به سوی ایشان و ملکشان بروند تا دلهایشان آرام گیرد ( ) . همانا که در دست آنها شمشیرها است که با آن از امم کافره در اقطار زمین انتقام گیرند .

6 . در کتاب شعیا ( احتمالا منظور همان کتاب اشعیاء است و اشتباه چاپ شده ) نوشته : ای قوم ! همانا که من صورت راکب حمار ( راکب حمار : شخصی که سوار بر الاغ است ) را دیدم که لباس های نور پوشیده و دیدم سواره ی شتر را که نورش مانند ماه است . * نکته :  اگر منظور حضرت محمد نیست پس چه کسی است ؟

منبع : کتاب کیفر کردار * جلد ششم * صفحه ی : 103 و 104 و 105

[ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ ] [ 19:13 ] [ * حامد.ع * ] [ ]

کوکا کولا = لا محمد , لا مکه

آیا به متن کوکا کولا ( COCA-COLA ) که روی نوشابه ی کوکا کولا نوشته شده است دقت کرده اید . توهین محصول اسرائیلی کوکا کولا به اسلام کاملا مشخص است .

حالا بر عکسش کنید :توهین دیگر به مسلمانان :

 

حمایت از اسرائیل با خرید پپسی :

پشت پرده المپیک 2012 :

عروسک های المپیک 2012 = دجال تک چشم

 

ساخت مشروب فروشی با نام مکه !موضوعات مرتبط: متفرقه و جالب
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ ] [ 20:40 ] [ * حامد.ع * ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

سلام . لطفا در نظرسنجی ها شرکت کنید .

این وبلاگ صرفا جهت اخرالزمان و ظهور و برخی مسائل اعتقادی ساخته شده است .
من هیچگونه گرایش سیاسی به حزب یا گروه ( اصولگرا یا اصلاح طلب یا ... ) ندارم و هیچگونه گرایشی به شخصیت های سیاسی , نظامی ندارم و طرفدار هیچ شخصیتی حتی بالاترین مقام موجود نیستم .
در قسمت نظرات می تونید سوالات خودتون را بپرسید و در همانجا جواب داده می شود .
* نکته : پیام های تبلیغاتی , سیاسی و خارج از محدودهء مسائل دینی و اعتقادی و غیر مرتبط با مطالب وبلاگ تایید نمی شود و حذف می شود . مثلا اینکه : وبلاگ خوبی دارید یا مثل این پیام ها از این به بعد تایید نمیشه . لطفا در مورد مطلب نظر بگذارید *
برای شناخت کامل من به پروفایل من سر بزنید .
یک پیشنهاد : حتما ترجمه ی قرآن را یک بار هم که شده در تمام عمرتون بخونید ( البته اگر نخوندید ) . شیفته ی قرآن می شوید . به وبلاگ دیگهء من هم سر بزنید : GOD-ISLAM.BLOGFA.COM

* * * توجّه : برداشت از مطالب این وبلاگ فقط با ذکر منبع ( 2012year.blogfa.com ) مجاز است * * *
ممنون از حضورتون در وبلاگم
امکانات وب